Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 jan 2020 Nieuws

Ontwerpbesluit gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van gegevensuitwisseling

Er is een conceptbesluit bij het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Gegevens voor vroegsignalering van schulden

In samenwerking met gemeenten en schuldeisers hebben BKR en Inforing de informatiesystemen Vindplaats Van Schulden/VPS en RIS Vroeg Eropaf / Matching ontwikkeld. Deze informatiesystemen zijn operationeel en ondersteunen de communicatie tussen gemeenten en schuldeisers bij vroegsignalering. Op initiatief van de NVVK werken gemeenten, instellingen voor schuldhulpverlening, zorgverzekeraars, energie- en drinkwaterleveranciers en woningcorporaties aan landelijke afspraken over vroegsignalering. Het beoogde convenant moet leiden tot vereenvoudiging en uniformering en daarmee drempels wegnemen voor gemeenten en schuldeisers om vroegsignalering van schulden op grote schaal in te zetten.

Wet op het financieel toezicht

De Wet op het financieel toezicht geeft onder meer voorschriften voor financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars, maar ook gemeentelijke kredietbanken. Het doel is consumenten en bedrijven te beschermen. Artikel 4:32 schrijft voor dat aanbieders van krediet deelnemen aan een stelsel van kredietregistratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) beheert het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) waarin de kredieten en betalingsachterstanden van Nederlandse consumenten staan geregistreerd. Hierin staan ook saneringskredieten en andere leningen die zijn verstrekt door gemeentelijke kredietbanken.
Voor het verstrekken van een krediet raadplegen de gemeentelijke kredietbanken, evenals andere kredietaanbieders, het CKI om te beoordelen of het krediet past bij de financiële situatie van de klant. De NVVK, die zowel de gemeentelijke kredietbanken vertegenwoordigt als het overgrote deel van de gemeentelijke schuldhulpverleners en instellingen die in opdracht van gemeenten schuldhulpverlening geven, heeft met BKR afspraken gemaakt over de registratie van schuldregelingen in het CKI. Aanbieders van krediet kunnen deze informatie meewegen in hun dienstverlening en schuldhulpverleners hebben toegang tot het CKI om de kredieten en betalingsachterstanden van een iemand met problematische schulden te betrekken bij de hulpverlening.

Gegevens over recidive en fraude

In opdracht van (de meeste) gemeenten registreert BKR in het CKI saneringskredieten en schuldregelingen tot vijf jaar na beëindiging van de schuld. In het Centraal Insolventieregister staan schuldsaneringen die de rechter op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen uitspreekt tot zes maanden na beëindiging. Als een schuld via de wettelijke schuldsanering wordt gesaneerd, krijgt die schuld bij BKR een codering die tot vijf jaar na beëindiging zichtbaar blijft. Deze bronnen kunnen gemeenten, die daarvoor in het gemeentelijk plan schuldhulpverlening hebben gekozen, gebruiken om te toetsen op recidive. De informatie geeft kredietverstrekkers inzicht in het betaalgedrag met als doel problematische schulden te voorkomen.

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 jan 2020

Laatst gewijzigd

22 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.