Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 jan 2020 Nieuws

Concurrentierisico's bij vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft een verkennend onderzoek gedaan naar mogelijke risico’s voor de concurrentie op de markt van het vermogensbeheer voor Nederlandse pensioenfondsen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit onderzoek heeft zich toegespitst op het risico van (hoge) overstapkosten en het risico van bundelen van het vermogensbeheer en het investeringsadvies.

Uit dit verkennend onderzoek komt naar voren dat:

  • Pensioenfondsen die wisselen van vermogensbeheerder éénmalig gemiddeld tussen de 6,7% en 8,3% hogere vermogensbeheerkosten hebben in het jaar van wisselen;
  • Pensioenfondsen die het investeringsadvies en vermogensbeheer gebundeld afnemen, veel minder vaak overstappen dan pensioenfondsen die dat niet doen.
  • Pensioenfondsen die het vermogensbeheer samen met investeringsadvies afnemen, 10% meer voor het vermogensbeheer betalen dan pensioenfondsen die deze diensten apart afnemen. Dit geldt met name voor kleine en middelgrote pensioenfondsen.

De aanleiding voor dit verkennend onderzoek is het economische en maatschappelijke belang van deze markt en signalen die de ACM ontvangen heeft, dat sprake zou zijn van een verstoring van de concurrentie tussen vermogensbeheerders.

De ACM heeft interviews gehouden met marktparticipanten en experts om deze risico’s te onderzoeken. Daarnaast heeft de ACM gegevens opgevraagd van Nederlandse pensioenfondsen om een kwantitatieve analyse te kunnen maken.

Herkenbaar

De ACM heeft de resultaten van dit onderzoek gedeeld met pensioenfondsen en de Pensioenfederatie. De pensioenfondsen herkennen deze resultaten en geven aan de inzichten te kunnen gebruiken bij hun afwegingen ten aanzien van hun keuzes voor vermogensbeheer en advies. De ACM adviseert pensioenfondsen om goed te kijken naar de kosten en baten van het gebundeld of ongebundeld afnemen van beheer en advies. Daar kunnen mogelijk voordelen te behalen zijn.

 

Bron: ACM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 jan 2020

Laatst gewijzigd

29 jan 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.