Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
7 feb 2020 Nieuws

De bouwrechter

In januari 2019 is de rechtbank Noord-Holland begonnen met de bouwrechter. De bouwrechter is er voor (ver)bouwzaken waarin een conflict is.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Samen met een deskundige gaat de bouwrechter in de woning kijken op het moment dat de verbouwing nog gaande is en de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is. Ter plekke kan de deskundige vaststellen wat er aan de hand is. De insteek van de rechter is om de partijen er met elkaar uit te laten komen. Lukt dat niet dan volgt een vonnis van de rechter.

Hoe gaat een zaak bij de bouwrechter?

Een zaak bij de bouwrechter wordt op de locatie zelf en in beslotenheid behandeld zonder pers en publiek erbij.

De bouwrechter

De rechter komt in consumentengeschillen in (ver)bouwzaken doorgaans te laat. De rechter zou moeten komen op het moment dat de opdrachtnemer nog in de woning aanwezig is en partijen er onderling niet meer uitkomen. Het werk in geschil is dan inclusief de eventuele tekortkomingen nog onveranderd zichtbaar voor de rechter en de ingeschakelde deskundige en oplossingen kunnen ter plaatse worden besproken en vastgelegd. Om hieraan tegemoet te komen kunnen partijen in consumenten (ver)bouwzaken bij de rechtbank Noord-Holland met een dagvaarding in kort geding de ‘bouwrechter’ inschakelen. Deze rechtsingang wordt aangeboden als een EHBO in bouwzaken.

Procedure

Anders dan in een normale kort geding procedure behandelt de voorzieningenrechter de zaak op de plaats van het werk met bijstand van een deskundige. De deskundige brengt daar ook direct een mondeling deskundigenbericht uit. De insteek is op basis van dat deskundig oordeel te komen tot een schikking. Als dat niet lukt, brengt de deskundige een beknopt schriftelijk deskundigenbericht uit en volgt er een schriftelijk kortgeding vonnis van de rechter.

De procedure begint als een kort geding waarin de wederpartij moet worden opgeroepen te verschijnen op de zitting van de voorzieningenrechter (bouwrechter). Deze zitting is op de locatie van het werk dat onderwerp is van het geschil. In de dagvaarding moet de situatie van het werk duidelijk worden beschreven, zo mogelijk onderbouwd met foto’s. De wederpartij krijgt na het uitbrengen van de dagvaarding twee weken de tijd om schriftelijk te reageren. Blijft een reactie uit dan gaat de zitting op locatie niet door. Aan de eisende partij wordt dan de keuze gelaten of de zaak als kort geding wordt voortgezet. In dat geval volgt een reguliere kortgeding zitting in de rechtbank.

Kosten

De kosten van de procedure zijn gelijk aan de kosten van een kort geding, vermeerderd met de kosten van het deskundigenbericht en de reiskosten van de deskundige. Voor deze procedure wordt een beroep gedaan op een van de vier geselecteerde deskundigen. Deze deskundigen rekenen voor het deskundigenbericht een vast tarief van 1.452 euro inclusief btw. Gedurende de pilot komt hiervan 600 euro voor rekening van partijen. Het overige wordt gesubsidieerd vanuit de Rechtspraak.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

7 feb 2020

Laatst gewijzigd

7 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.