Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 feb 2020 Nieuws

Hypotheekadviseur maakt verwachting niet waar

Consument is na de aankoop van een bedrijfspand met Adviseur in contact getreden, ter verkrijging van een financiering. Consument vordert een schadevergoeding van de Adviseur en stelt dat de Adviseur onjuiste verwachtingen heeft gewekt over het verkrijgen van een financiering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Commissie oordeelt dat een deel van de kosten die Consument heeft gemaakt voor rekening en risico van de Adviseur komen.

Geen bedrijfspand financiering

Op 7 juni 2018 heeft Consument contact opgenomen met de Adviseur en heeft hij zijn financieringsbehoefte kenbaar gemaakt. Op 11 juni 2018 heeft Consument de Adviseur de koopakte doen toekomen. Toen is voor de Adviseur duidelijk geworden dat Consument formeel een bedrijfspand had aangekocht. De Adviseur heeft Consument te kennen gegeven dat hij hem wel kan adviseren, maar dat hij niet kan bemiddelen bij het verkrijgen van een financiering voor een dergelijk pand. Daarop heeft Consument aangegeven bezig te zijn met het verkrijgen van een woonvergunning voor het pand.

Op 17 november 2018 heeft de gemeente de woonvergunning voor het door Consument aangekochte pand verstrekt en de Adviseur heeft de financieringsaanvraag bij de geldverstrekker ingediend.

Toezegging...

Consument heeft zich op het standpunt gesteld dat de Adviseur bij de uitvoering van de opdracht niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur in de omstandigheden van het geval mag worden verwacht. Door aan te geven dat de financieringsaanvraag ‘gaat lukken’ indien de woonvergunning wordt verkregen, heeft de Adviseur Consument in de onjuiste veronderstelling gebracht dat de financiering verstrekt zou worden. De benodigde inkomensgegevens waren op het moment van deze mededeling in het bezit van de Adviseur.

Zorgplicht

De Commissie overweegt dat de Adviseur in dit geval onjuist heeft gehandeld door de verwachting te wekken bij Consument dat de financiering haalbaar was mits de woonvergunning zou worden verstrekt zonder dat hij de stukken van Consument met betrekking tot zijn inkomen aandachtig had bekeken en beoordeeld. Het argument van de Adviseur dat Consument had aangegeven dat zijn inkomsten al jaren constant zijn, doet daar niet aan af. De Commissie oordeelt dat de Adviseur zijn zorgplicht jegens Consument heeft geschonden en om die reden toerekenbaar is tekortgeschoten jegens Consument.

3 uit 4 vorderingen afgewezen

  • Consument heeft een schadevergoeding van € 42.588,- gevorderd, verhoogd met de wettelijke rente hierover vanaf 20 november 2018. Daarvan ziet € 25.000,- op verminderde opbrengst van de door hem verkochte woning. De toenmalige woning van Consument stond echter al te koop voordat hij in zee ging met de Adviseur. Op 14 juni 2018, één dag na de mededeling van de Adviseur over de haalbaarheid van de financiering, heeft Consument de verkoopovereenkomst getekend. Consument heeft zelf de keuze gemaakt de verkoopovereenkomst te tekenen. Consument heeft niet onderbouwd waarom hij zijn woning op dat moment voor een, volgens hem, te laag bedrag heeft verkocht, noch heeft hij het door hem gestelde bedrag van € 25.000,- onderbouwd. Dit bedrag komt dan ook niet voor vergoeding in aanmerking.
  • Consument vordert € 10.500,- voor de borgsom die hij voor de aanschaf van het pand heeft betaald. Uit de koopovereenkomst blijkt dat Consument het pand heeft aangekocht op 29 mei 2018, daags vóór de mededeling van de Adviseur over de haalbaarheid van de financiering. De borgsom van € 10.500,- is reeds in deze koopovereenkomst opgenomen. De Commissie overweegt daarom dat de mededeling van de Adviseur niet tot deze kosten heeft geleid en stelt vast dat dit bedrag voor rekening en risico van Consument dient te blijven.
  • Consument vordert € 2.480,50 voor de kosten van het ingenieursbureau, benodigd voor het verkrijgen van een woonvergunning voor het pand. De Commissie overweegt dat Consument op 11 juni 2018, daags voor de mededeling van de Adviseur, heeft aangegeven bezig te zijn met het verkrijgen van een woonvergunning op het bedrijfspand. Consument heeft niet onderbouwd dat hij deze kosten anders niet had gemaakt. De Commissie overweegt daarom dat de mededeling van de Adviseur niet tot deze kosten heeft geleid en stelt vast dat dit bedrag voor rekening en risico van Consument dient te blijven.
  • Consument vordert € 4.607,50 voor interieurkosten. Consument heeft de facturen hiervan overgelegd. De Commissie oordeelt dat de Adviseur de verwachting heeft gewekt dat met het verkrijgen van een woonvergunning de financiering zou worden verstrekt. Deze kosten zou Consument niet hebben gemaakt als de Adviseur niet de onjuiste verwachting had gewekt. De Commissie overweegt dat deze kosten voor rekening en risico van de Adviseur dienen te komen.

Gedeelde schuld

Ter zitting heeft Consument aangegeven dat, hoewel de Adviseur geen voorbehoud had gemaakt, hem in het algemeen duidelijk was dat een geldverstrekker akkoord moet geven voor een aangevraagde financiering, hij heeft echter al kosten gemaakt voordat hij een overeenkomst had met een geldverstrekker. Gelet op deze feiten en omstandigheden oordeelt de Commissie dat er sprake is van eigen schuld bij Consument. Dit percentage wordt gesteld op 50%.

Beslissing

De Commissie beslist dat de Adviseur binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, aan Consument vergoedt een bedrag van € 2.303,75, met rente gelijk aan de wettelijke rente vanaf 20 november 2018 tot aan de dag van algehele voldoening.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 feb 2020

Laatst gewijzigd

13 feb 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.