Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 mrt 2020 Nieuws

Veiligheidsmonitor 2019

De Veiligheidsmonitor is sinds 2017 een tweejaarlijkse, grootschalige enquête. Hierin worden onder meer de ervaren leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en cybercrime en het oordeel van de burger over het optreden van de politie onderzocht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Preventieve voorzieningen in/rond woning

In de Veiligheidsmonitor is gevraagd of een aantal voorzieningen aanwezig zijn om de woning te beveiligen. Buitenverlichting is in 2019 met 74 procent het vaakst aangebracht. Ruim 40 procent van de Nederlanders (43 procent) heeft buitenverlichting met sensor. De helft heeft buitenverlichting zonder sensor. Ook hebben woningen vaak extra veiligheidssloten en/of grendels op de buitendeuren. In 2019 geeft 63 procent van de Nederlanders aan deze preventieve voorziening getroffen te hebben. Andere voorzieningen tegen inbraak komen aanzienlijk minder vaak voor: 21 procent heeft (rol)luiken voor ramen en deuren en 12 procent heeft een alarminstallatie. De aanwezigheid van extra veiligheidssloten, van buitenverlichting en van een alarminstallatie is iets afgenomen in vergelijking met 2017 en 2012. De aanwezigheid van (rol)luiken voor ramen en deuren is juist iets toegenomen in deze periode.
Verder heeft 11 procent in 2019 camerabewaking en 9 procent heeft een raamsticker of certificaat van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Preventieve voorzieningen in/rond woning naar stedelijkheid

Buitenverlichting en rolluiken voor ramen en/of deuren zijn in minder verstedelijkte gebieden meer aanwezig dan in meer verstedelijkte gebieden. De aanwezigheid van extra veiligheidssloten en alarminstallaties verschilt relatief weinig naar stedelijkheidsgraad, met uitzondering van zeer sterk stedelijke gebieden: hier zijn deze voorzieningen, net als buitenverlichting en rolluiken duidelijk het minst aanwezig.
Camerabewaking komt even vaak voor in zeer sterk stedelijke gebieden als in niet stedelijke gebieden. Raamstickers of certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn het minst aanwezig in niet stedelijke gebieden.

Preventieve voorzieningen in/rond woning: een somscore

Op basis van de uitkomsten voor de verschillende soorten preventieve voorzieningen is een somscore berekend. Camerabewaking en raamstickers of certificaten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat deze in 2019 voor het eerst zijn bevraagd. De somscore is nu vergelijkbaar met die in eerdere VM-edities en loopt van 0 tot en met 4, waarbij 0 betekent dat de respondent zegt dat thuis geen van de voorzieningen aanwezig zijn en 4 betekent dat alle vier de voorzieningen thuis aanwezig zijn. Het landelijke gemiddelde van de somscores bedraagt in 2019 een 1,7. Dit ligt iets lager dan in 2017 en 2012. Hieronder is het gemiddelde van de somscores gebruikt om regionale verschillen in de aanwezigheid van preventieve voorzieningen in/rond de woning in beeld te brengen.


Bron: Rijksoverheid/ CBS

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 mrt 2020

Laatst gewijzigd

3 mrt 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.