Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 mrt 2020 Nieuws

Geen ontslag hoofdelijke aansprakelijk, niet zonder risco

Voormalige echtelieden zijn in 2008 gescheiden. Beide partners waren hoofdelijk aansprakelijk. In rechte is vastgesteld dat de ex-partner de maandelijkse hypotheekverplichtingen zou voldoen. In 2010 en 2013 zijn betalingsachterstanden ontstaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vanaf februari 2011 heeft Consument met de kinderen elders huisvesting gevonden. De gezamenlijke woning wordt vanaf dit moment bewoond door de ex-partner.

Op 25 juli 2013 heeft de Bank aan Consument geschreven:
“(...) U hebt, al dan niet via een gerechtelijke procedure, afspraken gemaakt met uw ex-partner rondom het betalen van de maandelijks verschuldigde hypothecaire verplichtingen. Deze afspraken hebben uitsluitend werking tussen u en uw ex-partner en niet jegens de bank. Een dergelijke afspraak ontslaat u niet uit uw hoofdelijke aansprakelijkheid en dit betekent ook niet dat u niet meer hoeft te informeren naar de stand van zaken bij uw ex-partner.(...)"

Op 30 augustus 2013 heeft de Bank Consument geschreven dat de achterstand op dat moment € 4.653,28 bedroeg en dat zij niet bereid is om de situatie nog langer te laten voortduren.

Restschuld

In september 2018 is de gezamenlijke woning verkocht en ontstond er een restschuld van € 73.998,92. Bij brief van 3 oktober 2018 wordt Consument door de Bank aangesproken tot betaling van de restschuld binnen 14 dagen. Consument heeft de volledige restschuld betaald.

Extern/ intern

Ten overvloede merkt de Commissie op dat hoofdelijke aansprakelijkheid enkel ziet op de (externe) verhouding tussen de schuldeiser (de Bank) en de schuldenaren (Consument en haar ex-partner) en dat het niets zegt over de (interne) verhouding tussen de schuldenaren onderling.

Relationele problemen

De Commissie begrijpt dat het voor Consument heel vervelend is dat zij geraakt is door het handelen van de ex-partner, maar komt tot de conclusie dat de (eventuele) gevolgen die Consument daarvan ondervindt niet kunnen worden afgewenteld op de Bank.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.

Bron: Kifid


Fintool: hoewel de Kifid uitspraak logisch is, geeft het wel het belang aan van het regelen van OHA bij echtscheiding. Indien dat niet 'direct' lukt, is het goed daar concrete vervolgafspraken over te maken. In deze casus komt de financiele pijn (alsnog) na 10 jaar na echtscheiding. Mogelijk dat vanwege een BKR registratie, de vertrokken ex-partner vervolgens nog eens 5 jaar last kan hebben van deze registratie.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorg voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid bij echtscheiding van PL/DK's

Een consument heeft verzocht om verwijdering van een BKR registratie. a echtscheiding zou de ex-man het krediet op zijn naam laten zetten. Dat bleek hij niet te hebben gedaan. Vanaf 2011 ontstaan er achterstanden waar betrokkene niet van op de hoogte is gesteld.

Voortduren hoofdelijke verbondenheid voor hypotheek woning ex-partner naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

In deze rechterlijke uitspraak is aan de orde of een ex-partner kan worden gedwongen om zijn woning te verkopen indien ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid niet mogelijk blijkt omdat de bank weigert een nieuwe lening te verstrekken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 mrt 2020

Laatst gewijzigd

11 mrt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.