Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
18 mrt 2020 Nieuws

Actualisering Wft-examens blijft 1 april

In verband met het coronavirus is het vanaf 16 maart 2020 voorlopig niet mogelijk om Wft-examens te boeken. De Wft-Examens die voor 16 maart waren geboekt, blijven CDFD/DUO vooralsnog aanbieden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Indien het Wft-exameninstituut en/of de examenkandidaat zijn geboekte examen niet meer wil afnemen, zal doorgaans het Wft-exameninstituut met de kandidaat naar een alternatieve oplossing zoeken.
 
Op 1 april 2020 treedt de regeling van de Minister van Financiën in werking. Deze bepaalt waarover de PE- examens zullen gaan in het PE-jaar 1 april 2020 tot 1 april 2021. Het CDFD baseert hierop de examens. De datum van inwerkingtreding van de regeling wijzigt niet naar aanleiding van de coronamaatregelen. Voor kandidaten, die niet meer voor 1 april hun PE-examen af kunnen leggen, betekent dit dat zij zich zullen moeten voorbereiden op het PE-examen dat met ingang van 1 april 2020 van kracht wordt. Tot en met 31 maart 2020 zijn de examenvragen gebaseerd op ontwikkelingen van peildatum 1 januari 2019 (en de drie jaar vóór de peildatum). Vanaf 1 april 2020 zijn de examenvragen gebaseerd op ontwikkelingen van peildatum 1 januari 2020 (en de drie jaar vóór de peildatum). Bij deze jaarlijkse aanpassing  worden de PE-examens en de initiële examens tegelijkertijd omgezet.

Behalve een juridische reden, zijn er ook toetstechnische redenen waarom de datum van 1 april blijft gehandhaafd.

  • Ten eerste wordt actuele kennis verondersteld bij kandidaten die een beroepskwalificatie opbouwen en bij kandidaten die hun beroepskwalificatie onderhouden. Het toepassen van de peildatum 1 januari 2020 per 1 april 2020 sluit hierbij aan. Door het handhaven van de peildatum wordt voorkomen dat (permanent) actuele kandidaten in verwarring raken doordat oude wet- en regelgeving wordt getoetst. Daarnaast kan het voorkomen dat er examenvragen zijn waarvan het huidige juiste antwoord in de wet- en regelgeving van 1 januari 2020 niet langer correct is. Dat zou (permanent) actuele kandidaten benadelen. Deze kandidaten zouden dan namelijk niet het antwoord kiezen dat per 1 januari 2019 correct was.
  • Ten tweede wordt de Centrale Examenbank jaarlijks per 1 april aangepast. In aanloop naar deze datum worden de examenvragen, de bijlagen en de toetsmatrijzen aangepast.

De aanpassingen die per 1 april in de Wft-examens plaatsvinden, zijn in de software van de Centrale Examenbank al in gang gezet. Het is niet mogelijk om deze aanpassingen weer ongedaan te maken. Uitstellen is ook niet mogelijk, omdat door het vasthouden van deze aanpassingen ook regulier onderhoud niet gedaan zou kunnen worden.


Bron: CDFD

Hoe zijn de PE-periodes ingedeeld?
De huidige PE- periode loopt van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.
De volgende PE-periode loopt van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2025.

Lees ook…

Inhoud PE-examens en toetstermen vanaf 1 april 2020

Met ingang van 1 april 2020 worden de initiële en PE-examens aangepast. Tegelijkertijd worden ook enkele eind- en toetstermen aangepast. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op het advies ‘Wft ontwikkelingen 2020’ dat door de Minister van Financiën is overgenomen.

Wijziging eind- en toetstermen vakbekwaamheid Wft 2020

Jaarlijkse wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft vanwege door het CDFD gesignaleerde actualiteiten.

Statistieken Wft Examens

Het CDFD publiceert één keer per kwartaal de cijfers van het lopende PE-jaar op de website. In dit document treft u de cijfers aan met betrekking tot de slagingspercentages en aantallen afgenomen Wft-examens over de periode september 2019 tot en met december 2019.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 mrt 2020

Laatst gewijzigd

18 mrt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.