Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 mrt 2020 Nieuws

Nazorg en Kifid

In een tweetal uitspraken van Kifid wordt het belang van nazorg besproken. In uitspraak 1 is het meerderjarig worden een belangrijk contactmoment voor het bespreken van de polis. In uitspraak 2 is de verhuizing een belangrijk moment voor nazorg.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument heeft gesteld dat Aangeslotene zijn zorgplicht heeft geschonden door tijdens de looptijd van de Verzekering niet meer te toetsen of Verzekering nog wel paste bij de wensen en doelen van Consument.
De Commissie overweegt dat een assurantietussenpersoon dat alleen hoeft te doen als hij op de hoogte is of hoort te zijn van omstandigheden waardoor de verzekering misschien aanpassing behoeft. Het feit dat Consument tijdens de looptijd van de door haar vader voor haar afgesloten Verzekering meerderjarig werd is volgens Aangeslotene een dergelijke omstandigheid. De Commissie heeft niet kunnen vaststellen dat Consument is uitgenodigd door de Bank voor een adviesgesprek toen zij meerderjarig werd. Dat had wel moeten gebeuren.

Schade?

Het is echter niet aannemelijk dat Consument de Verzekering zou hebben gewijzigd als er wel een gesprek zou hebben plaatsgevonden. Zij heeft dus geen schade geleden door het uitblijven van een gesprek.
De Commissie wijst de vordering van Consument af.


Kifid uitspraak 'Verhuizen'

Beheer

De algemene zorgplicht uit het arrest van de Hoge Raad is ingevuld in de jurisprudentie. In dat kader is onder meer bepaald dat de tussenpersoon moet waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Daarbij hoort ook dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Het gaat dan om feiten die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn.

Wijzigingen

De zorgplicht van de assurantietussenpersoon geldt niet alleen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst maar vergt een voortdurende bemoeienis door de assurantietussenpersoon met de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Een assurantietussenpersoon mag dus in beginsel niet stil blijven zitten wanneer hij tijdens de looptijd van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kennis neemt van feiten of omstandigheden die meebrengen dat de door hem beheerde verzekeringen mogelijk aanpassing behoeven.

Passende advisering tijdens de looptijd van de Verzekering

Het staat vast dat de Bank gedurende de looptijd van de Verzekering verschillende malen heeft geprobeerd om in contact te komen met Consument om vast te stellen of de Verzekering nog steeds paste bij de situatie van Consument.
Consument is niet op deze pogingen ingegaan.

Advisering bij verhuizing

Vast staat dat Consument in 2005 zijn huis heeft verkocht. De Bank heeft toen geen contact met Consument gehad. De Bank heeft gesteld dat het geen verschil zou hebben gemaakt als zij Consument in 2005 had benaderd voor een informatie-en adviesgesprek. De Commissie volgt de Bank hierin. Consument heeft niet gereageerd op de waarschuwingen en uitnodigingen van de Bank om de passendheid van de Verzekering te toetsen. Het is dan niet aannemelijk dat Consument in 2005 wel bereid zou zijn geweest met de Bank te overleggen en vervolgens zou hebben gekozen voor de beleggingsrekening, zonder overlijdens-risicodekking. Consument heeft ook niets aangevoerd dat een andere gang van zaken aannemelijk maakt. Het achterwege laten om contact te zoeken door de Bank heeft dan ook geen rechtsgevolg.

De Commissie wijst de vordering van Consument af.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 mrt 2020

Laatst gewijzigd

30 mrt 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.