Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 feb 2013 Kennis

Aankoop nieuwbouwwoning

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.

Dit artikel bevat 2016 woorden en 1 bijlage

  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.
DGB2010 / 921
Inkomstenbelasting: eigenwoningrente

Uw mening

 
Fintool.nl
23 okt 2006
De beantwoording van deze vraag gaat ervan uit dat de bouw nog niet begonnen is. De rente tijdens de bouw is en blijft maximaal twee jaar. Het ministerie van financiën heeft op 27 januari 2006 het volgende kenbaar gemaakt.

Het ministerie zegt n.a.v. vragen over de tweejaarsperiode het volgende.

De tweejaarsperiode:

Door de formulering van artikel 3.111, tweede lid, van de Wet IB 2001 kan de tweejaarsperiode in zijn uitwerking langer zijn dan een periode van 24 maanden. De regeling ziet immers op de situatie dat de woning die in het kalenderjaar jaar 1 of in een van de daarop volgende twee jaren jaren 2 en 3 als eigen woning heeft gediend c.q. zal dienen. De verhuisregeling kan dus gedurende maximaal 36 maanden gelden. Al naar gelang de woning later in jaar 1 wordt verkregen loopt de termijn terug naar 24 maanden plus één dag. Het verschil tussen 24 en 36 maanden is het gevolg van de ruwe werking van de praktische invulling van de regeling. In een voorkomend geval kan in een bepaald jaar dus niet zijn voldaan aan de wettelijke termijn terwijl de periode toch minder is dan 36 maanden. Voor een verlenging van de termijn zie ik geen aanleiding. Als in jaar 1 aannemelijk is dat de woning pas in jaar 4 wordt opgeleverd, is in jaar 1 geen sprake van een eigen woning. Pas vanaf jaar 2 kan sprake zijn van een eigen woning. Verzoeken om toepassing van de hardheidsclausule om de termijn van artikel 3.111, tweede en derde lid, van de Wet IB 2001, te verlengen worden afgewezen.
 
Jean Henri van Hoboken
21 okt 2006
situatie, klant koopt nieuwbouw, geschatte bouwperiode 2 1/2 tot 3 jaar.

Datum in koopovereenkomst rente in rekening brengt vanaf die datum kan de koop/aanneem overeenkomst gepasseerd worden is 1 november.

Is het "aantrekkelijk" om de notariele overdracht na 1 januari te laten vallen
 
Fintool.nl
18 okt 2006
De conclusie is juist. De ontvangen rente over het bedrag wat nog in het bouwdepot aanwezig is dient gesaldeerd te worden met de betaalde rente.

Bij nieuwbouw mag de rente op deze wijze maximaal twee jaar na aanvang bouw worden verrekend. Mocht de bouw langer duren dan twee jaar schuift de termijn op. D.w.z. dat jaar één gecorrigeerd dient te worden en dan is de rente in jaar drie weer aftrekbaar.
 
Martin van den Hoek
16 okt 2006
Heb ik nu goed begrepen dat de aftrekbaarheid van het RVTB beperkt zich tot het verschil tussen betaalde en ontvangen rente in het bouwdepot. Tot welk moment is er nu sprake van aftrekbaarheid? is dit tot het depot leeg is of bv bij het in gebruik nemen van de woning.
 
Fintool.nl
20 jan 2006
De lening waarmee het renteverlies tijdens de bouw wordt betaald is een box 3-lening. De over deze schuldcomponent betaalde rente is niet aftrekbaar. Voor de goede orde, het renteverlies tijdens de bouw zelf is wel aftrekbaar als deze tenminste betrekking heeft op een periode na de koop.
 
Peter Acda
19 jan 2006
Ik lees hier dat renteverlies tijdens de bouw fiscaal aftrekbaar. Dit is niet het geval. RVTB is een box 3 lening. De rente over de opgenomen lening uit het bouwdepot daarintegen is wel aftrekbaar
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.