Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
15 apr 2020 Nieuws

Vermogen dat niet meetelt voor toeslagen

In bepaalde gevallen telt vermogen niet mee voor het bepalen van de huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Voor deze toeslagen geldt namelijk ook een vermogensgrens.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!
Jaar Maximaal vermogen  Maximaal vermogen 
2020 zonder toeslagpartner samen met toeslagpartner
Kindgebonden budget € 116.613 € 147.459
Huurtoeslag € 30.846 € 61.692
Zorgtoeslag € 116.613 € 147.459

 

U kunt de Belastingdienst vragen om vermogen niet mee te tellen voor uw huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. U geeft dan aan de Belastingdienst door dat u ‘bijzonder vermogen‘ hebt. Dat kan in sommige gevallen als het gaat om vermogen van kinderen, smartengeld en bepaalde schadevergoedingen.

Vermogen van kinderen

U kunt de Belastingdienst vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • vermogen van een pleegkind
 • vermogen van een minderjarig kind waar u, uw toeslagpartner, uw medebewoners en uw kind niet aan kunnen komen. U moet aan kunnen tonen dat u niet aan dit vermogen kunt komen. Bijvoorbeeld vanwege een zogenoemde BEM-clausule (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen).

Smartengeld

Hebt u smartengeld (een schadevergoeding voor immateriële schade) ontvangen? Dan kunt u ons vragen om het niet mee te tellen als vermogen.

Vergoedingen voor ziekte en lichamelijk letsel

U kunt de Belastingdienst vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • schadevergoedingen die de overheid, het Nederlandse Rode Kruis of fabrikanten van farmaceutische producten betalen aan hemofiliepatiënten die met het aidsvirus zijn besmet
 • vergoedingen op grond van de 'Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers' die zijn betaald aan de slachtoffers zelf
 • uitkeringen uit het DES-Fonds die zijn betaald aan slachtoffers van het gebruik van DES-preparaten
 • alleen voor zorgtoeslag en kindgebonden budget: uitkeringen voor letselschade waarvan de hoogte is vastgesteld voor 11 oktober 2010
 • tegemoetkomingen uit de 'Regeling tegemoetkoming financiële gevolgen in verband met functionele invaliditeit nieuwjaarsbrand Volendam' en bijdragen uit de 'Regeling tegemoetkoming in kosten nieuwjaarsbrand Volendam II'
 • Uitkeringen van een voorschot op een persoonsgebonden budget voor 2012 en 2013

Vergoedingen voor de gevolgen van oorlog en conflicten

U kunt de Belastingdienst vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • individuele uitkeringen in het kader van tegoeden Tweede Wereldoorlog aan leden van de Joodse, Sinti, Roma en Indische gemeenschappen door de Maror-stichtingen, stichting Het Gebaar, stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, stichting Joods Humanitair Fonds en Sjoa-stichtingen
 • bijzondere uitkeringen aan veteranen bij wie ten gevolge van inzet tijdens oorlogsomstandigheden of een crisisbeheersingsoperatie invaliditeit is vastgesteld
 • uitkeringen op grond van de 'Uitkeringsregeling backpay' aan ambtenaren en militairen die tijdens de Japanse bezetting in dienst waren van het Nederlands-Indisch Gouvernement

Vergoedingen voor seksueel misbruik

U kunt de Belastingdienst vragen om het volgende niet mee te tellen als vermogen:

 • uitkeringen van de Rooms-Katholieke Kerk aan slachtoffers van seksueel misbruik
 • uitkeringen op grond van de 'Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen'. Of een andere regeling van de overheid voor deze groep slachtoffers

Vergoedingen van aardbevingsschade telt wél mee als vermogen

Krijgt u door de schadevergoeding geen of minder toeslag?  Via het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) kunt u hiervoor een compensatie krijgen.

Hoe geef ik bijzonder vermogen door?

U geeft bijzonder vermogen aan ons door met het formulier Verzoek bijzonder vermogen toeslagen. De Belastingdienst beoordelt dan of het bijzonder vermogen wel of niet meetelt.

 

Bron: Belastingdienst

Lees ook…

Letselschadevergoedingen en box 3

Staatssecretaris M. Snel gaf een reactie op een eerdere motie waarin de regering wordt verzocht, een poging te doen in kaart te brengen hoeveel mensen bij benadering letselschadevergoeding hebben, wat het financieel beslag is wanneer letselschadevergoedingen uitgezonderd worden van de vermogensbelasting, op welke wijze de letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden zouden kunnen worden en de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst in kaart te brengen.

Te ontvangen schadevergoeding rondom peildatum VRH box 3

Vanwege letselschade is er sprake van een vaststellingsovereenkomst in verband met een overeengekomen schadevergoeding. Ondertekening overeenkomst door verzekeringsmaatschappij vóór peildatum en door belanghebbende ná peildatum (1 januari). Behoort de nog niet ontvangen uitkering tot de rendementsgrondslag van box 3?

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.