Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
20 apr 2020 Nieuws

Digitaal passeren

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid die de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties mogelijk maakt.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het voorstel gaat nu in een versnelde procedure naar de Eerste Kamer, waar de wet nog deze maand wordt behandeld.

In artikel 26 van het wetsvoorstel wordt de eerder door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)omschreven werkwijze met betrekking tot het passeren van akten in noodsituaties vastgelegd. Notarissen kunnen voor identificatie en Belehrung gebruik maken van audiovisuele middelen en de akte vervolgens passeren door gebruik te maken van artikel 43 lid 4. Dit kan uitsluitend in situaties waarbij geen andere mogelijkheden zijn om te komen tot een reguliere manier van passeren van de akte. De wet is bovendien tijdelijk en zorgt niet voor een aanpassing van de Wet op het notarisambt (Wna).

Appreciatie van het amendement gebruik audiovisuele middelen alleen bij aktes die geen uitstel kunnen lijden is afgeraden/verworpen.

Terugwerkende kracht

De wet geldt met terugwerkende kracht tot het moment dat de overheid de coronamaatregelen heeft afgekondigd: 15 maart 2020. Deze regelgeving bevestigt nog eens de geldigheid van akten die zijn gepasseerd op basis van de eerder door de KNB vanaf die datum goedgekeurde werkwijze. De tijdelijke wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden worden verlengd. De KNB brengt notarissen tijdig op de hoogte wanneer de wet wordt ingetrokken.

Artikel 26 (verlijden akte ten overstaan van een notaris met behulp van audiovisuele middelen)

  1. Indien partijen bij een akte en eventuele andere personen niet in persoon bij de notaris kunnen verschijnen en voor het verlijden van de akte een onderhandse volmacht niet volstaat, kan de notaris, in afwijking van artikel 102 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, voor de toepassing van artikel 43, vierde lid, van de Wet op het notarisambt, de akte verlijden met gebruikmaking van tweezijdige audiovisuele communicatiemiddelen. Hiervan maakt de notaris melding in de akte.
  2. Een audiovisueel communicatiemiddel als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de eis dat het de notaris in staat stelt de identiteit van partijen bij de akte of door hen gevolmachtigde personen en eventueel andere personen vast te stellen, en dat deze personen via dat communicatie-middel direct met de notaris kunnen communiceren.


Bron: KNB / Tweede Kamer / Eerste Kamer

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 apr 2020

Laatst gewijzigd

20 apr 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.