Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
4 mei 2020 Nieuws

Verhoogde schenkvrijstelling en (gemaakte) verbouwingskosten

In geschil is de vraag of de gemaakte verbouwingskosten onder de verhoogde schenkvrijstelling geschaard mocht worden. De belastinginspecteur stelde dat de verbouwingskosten niet onder de verhoogde schenkvrijstelling viel en legde een aanslag schenkbelasting op aan belastingplichtige. De rechtbank stelde de belastingplichtige in het gelijk en de belastinginspecteur is in hoger beroep gegaan.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De belastinginspecteur stelde dat alleen de facturen die na de schenkingsdatum van 16 december 2013 zijn betaald vallen onder de regeling van de tijdelijk verruimde vrijstelling. Met betrekking tot de facturen ter grootte van in totaal € 79.332,71, die zijn betaald vóór de schenkingsdatum, is volgens de Inspecteur niet voldaan aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de tijdelijk verruimde vrijstelling van schenkbelasting.

Overweging van het Hof

De enkele omstandigheid dat een begiftigde uitgaven voor verbetering of onderhoud van de eigen woning aanvankelijk financiert uit eigen middelen of een daartoe aangegane lening en pas nadien de schenking ontvangt, zodat de uitgaven ter zake van de verbetering of het onderhoud niet van meet af aan zijn voldaan uit de geschonken gelden, behoeft niet in de weg te staan aan de toepassing van de (tijdelijke verruiming van de) eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting voor schenkingen die verband houden met de eigen woning.

Het Hof is van oordeel dat de vrijstelling kan worden toegepast indien de begiftigde aannemelijk maakt dat hij al ten tijde van het voldoen van de kosten van verbetering of onderhoud het oogmerk had om die kosten te financieren uit de schenking en de schenking ook daadwerkelijk door de schenker is betaald ter uitvoering van dit oogmerk.

Tegenbewijs

Uit de door de Inspecteur ingebrachte stukken is op te maken dat op 1 juli 2013 het eerste contact tussen belanghebbende en de aannemer heeft plaatsgevonden, belanghebbende op 4 september 2013 een offerte voor de verbouwing heeft ontvangen, belanghebbende op 19 september 2013 de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en de verbouwingswerkzaamheden op 19 oktober 2013 zijn aangevangen. Belanghebbende heeft gesteld dat zij de verbouwing pas heeft laten doorgaan na overleg met haar (thans overleden) vader, waarbij hij aangaf “dat het financieel wel goed zou komen”. Met die enkele stelling heeft belanghebbende niet aannemelijk gemaakt dat op het moment van ondertekening van de opdrachtbevestiging redelijkerwijs te verwachten was dat zij met het oog op die verbouwingskosten de schenking van € 100.000 zou ontvangen.

Betaling opvolgende kalenderjaar

Tot slot heeft belanghebbende nog gesteld dat in civielrechtelijke zin is betaald bij de oplevering in 2014, zodat de kosten van de verbouwing na de schenking zijn voldaan. Belanghebbende heeft daartoe aangevoerd dat pas op het moment van oplevering de definitieve verplichting is ontstaan tot voldoening van de tegenprestatie. Dit betoog faalt. Belanghebbende miskent met haar stelling dat met de voldoening van de termijnbetalingen bevrijdend is betaald op de hoofdsom.

Beslissing

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen vindt de tijdelijke verruiming van de eenmalige vrijstelling van schenkbelasting tot een bedrag van € 100.000 geen toepassing op de reeds betaalde verbouwingskosten vóór 16 december 2013. Het hoger beroep van de Inspecteur is gegrond.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Eenmalige schenking

Rechtbank Gelderland heeft een voor de huiseigenaar gunstige uitspraak gedaan. Eiseres heeft in december 2013 een schenking van haar ouders gekregen. Volgens eiseres heeft zij recht op de tijdelijke verruiming van de eenmalige vrijstelling van € 100.000 in verband met de verbetering van haar eigen woning.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 mei 2020

Laatst gewijzigd

4 mei 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.