Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
11 mei 2020 Nieuws

Europese kapitaaleisen banken omgezet in Nederlandse wetgeving

Banken moeten een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend (minimum leverage ratio), met een opslag voor de allergrootste banken.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit is een van de belangrijkste afspraken die in 2018 in het Europees verband in het Bankenpakket is gemaakt om de kapitaalvereisten van banken te verhogen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het gebied van systeem- en instellingsspecifieke kapitaalbuffers en de liquiditeitsbuffers.

De Europese richtlijn moet in Nederlandse wetgeving worden omgezet en uiterlijk 29 december 2020 in werking treden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Hoekstra en het ter advisering naar de Raad van State gestuurd zodat het op tijd behandeld kan worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Een greep uit de belangrijkste maatregelen:

 • Voor de toezichthouders (DNB en ECB) komt er meer flexibiliteit om kapitaalvereisten voor zogeheten systeemrelevante banken te verhogen. In Nederland zijn dat ING, ABN Amro, Rabobank, SNS Bank en BNG.
 • Ook krijgen de toezichthouders meer flexibiliteit ten aanzien van de instellingsspecifieke vereisten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld deze vereisten versoepelen om banken meer ruimte te geven een crisis te doorstaan. De ECB heeft inmiddels aangegeven deze vereisten te versoepelen in het kader van de coronacrisis.
 • Aanpassingen van de beloningsregels over de samenstelling en uitkering van variabele beloningen. Nederland maakt gebruik van een uitzonderingsmogelijkheid waardoor het Nederlandse beloningsbeleid niet verandert.
 • Het toezichtskader voor topholdings van bankengroepen wordt versterkt. Een hoop banken maken onderdeel uit van een grote bankengroep en door de wijziging wordt de top van de groep verantwoordelijk voor governance van de gehele groep en verschuift het overkoepelend toezicht daarop van de bank naar de top. Ook het toezichtskader op banken met een zogeheten ‘moeder’ buiten de EU (derde land) wordt versterkt. Dit is goed voor de consument die daarmee beter wordt beschermd.

Een aantal extra aanscherpingen van de kapitaalvereisten voor banken, vastgelegd in een wijzigingsverordening, gaan op 28 juni 2021 vanzelf in.

 • Alle Europese banken moeten een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend (minimum leverage ratio).
 • Nog een extra opslag op deze leverage ratio voor de mondiaal systeemrelevante banken.
 • Een verdere versterking van de liquiditeitseisen voor alle banken. Er wordt een eis geïntroduceerd over de mate waarin banken hun (veelal langlopende) financiële verplichtingen op een stabiele manier dienen te financieren.

Om te voorkomen dat de verhoogde kapitaalvereisten de bankensector in de problemen brengen tijdens deze coronacrisis, heeft de Europese Commissie op 28 april jongstleden maatregelen aangekondigd voor tijdelijke versoepelingen.

 

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

11 mei 2020

Laatst gewijzigd

11 mei 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.