Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
5 jun 2020 Nieuws

Per 21 mei is de Wwft aangepast voor makelaars

Met ingang van 21 mei 2020 is de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (Wwft) aangepast en luidt nu als volgt:
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig bemiddelen bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met inbegrip van het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur als bedoeld in artikel 7:201 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van €10.000 of meer bedraagt.
Vanaf dit bedrag gaan de verplichtingen van de Wwft gelden, zoals het doen van cliëntenonderzoek, het monitoren van transacties en het melden van ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland.

Voor het melden van (voorgenomen) ongebruikelijke transacties zijn indicatoren ontwikkeld.
Er is een subjectieve indicator en er zijn objectieve indicatoren. Voldoet de transactie aan een objectieve indicator dan hoeft u deze niet verder te beoordelen, want u moét in dat geval melden. Valt de transactie niet onder een objectieve indicator dan kan de subjectieve indicator van toepassing zijn. In dat geval beoordeelt u de transactie zelf en besluit dan of de melding onder de subjectieve indicator valt. Let wel, het is uw beoordeling maar meldt u niet terwijl dit gevoeglijk wel had gemoeten, dan bent u daarvoor verantwoordelijk.

De volgende indicatoren¹ zijn van toepassing:
Subjectieve indicator:

  • Subjectief01 - Een transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.

Voor een juiste subjectieve beoordeling van transacties met personen of landen die een verhoogd risico met zich meebrengen verwijst de FIU-Nederland u naar de risicolanden zoals die zijn aangewezen door de CIE.

Objectieve indicatoren:

  • Objectief01 - Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financiële inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.
  • Objectief07 - Een transactie voor een bedrag van € 10.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.

(1) Voor bemiddelaars bij het tot stand brengen en sluiten van een overeenkomst tot huur zijn deze indicatoren van toepassing voor zover de maandelijkse huurprijs een bedrag van €10.000 of meer bedraagt; ongeacht of de betaling giraal of contant plaatsvindt.

Risicomatrix

Tot op heden zijn de tekortkomingen qua risicobeleid voornamelijk afgedaan met een waarschuwing en zijn daar afspraken over gemaakt, maar dit gaat veranderen. Het ontbreken van een risicobeleid is een overtreding van de Wwft en kan als zodanig gesanctioneerd worden. De toezichthouder wil de makelaars en taxateurs nogmaals op de risicomatrix wijzen die als voorbeeld kan dienen over hoe u uw risicobeleid zou kunnen inrichten.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 jun 2020

Laatst gewijzigd

5 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.