Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 jun 2020 Nieuws

Lijst van vragen en antwoorden

In het Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 is een lange reeks vragen en antwoorden gegeven. Hieronder een selectie van vragen rondom hypotheken.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Vraag:

Hoe vaak is in 2019 een beroep gedaan op de Nationale Hypotheekgarantie?

 

Antwoord:

In 2019 heeft Nationale Hypotheek Garantie (NHG) in totaal 279 keer een restschuld kwijtgescholden.

Vraag:

Hoeveel huizen stonden in 2019 onder water? En wat is de verwachting voor de toekomst?

 

Antwoord:

Het aantal woningen dat ‘onder water’ staat was eind 2019 circa 4%. Dat is aanzienlijk minder dan in 2013, toen betrof dit ruim een derde van de woningen. Hoewel de prijsontwikkeling op de woningmarkt hier een belangrijke factor in is, hebben ook de fiscale aflossingseis en de verlaging van de maximale loan-to-value een belangrijke bijdrage geleverd. Het is niet mogelijk om aan te geven hoe het aantal woningen dat ‘onder water’ staat zich gaat ontwikkelen. De toekomstige ontwikkeling is namelijk voor een groot deel afhankelijk van het verloop van de huizenprijzen.

Vraag:

Kunt u voor de afgelopen 10 jaar in zowel absolute aantallen als relatief tot het totaalaantal kooptransacties uiteenzetten hoeveel hypotheken er met NHG zijn afgegeven?

 

Antwoord:

Jaar

Totaal aantal transacties bestaande woningen (Kadaster)

Aantal transacties bestaande woningen met NHG

Aandeel transacties bestaande woningen met NHG

2010

126.127

87.161

69%

2011

120.739

84.748

70%

2012

117.261

90.749

77%

2013

110.094

78.552

71%

2014

153.511

96.661

63%

2015

178.293

101.498

57%

2016

214.793

96.832

45%

2017

241.860

96.652

40%

2018

220.164

83.503

38%

2019

216.986

86.124

40%

 

Vraag:

Kunt u voor de afgelopen 10 jaar in zowel absolute aantallen als relatief tot het totaalaantal hypotheektransacties uiteenzetten hoe vaak er een beroep is gedaan op het WEW?

 

Antwoord:

Jaar

Totaal aantal hypotheektransacties bestaande woningen binnen de kostengrens

Aantal uitgekeerde garanties met verlies door NHG

Aandeel uitgekeerde garanties van het totaal aantal hypotheektransacties bestaande woningen binnen de kostengrens

2010

100.174

1.165

1,16%

2011

91.540

1.767

1,93%

2012

91.666

3.096

3,38%

2013

81.825

4.106

5,02%

2014

102.831

4.326

4,21%

2015

110.324

3.942

3,57%

2016

110.962

3.027

2,73%

2017

113.789

1.799

1,58%

2018

99.672

778

0,78%

2019

100.521

279

0,28%

In bovenstaande tabel wordt het aantal uitgekeerde garanties met verlies afgezet tegen het totaalaantal hypotheektransacties van bestaande woningen binnen de kostengrens. Het aandeel uitgekeerde garanties bevat echter weinig informatieve waarde doordat uitgekeerde garanties vaak niet in het jaar wanneer de transactie heeft plaatsgevonden tot uiting komen. Het is informatiever om het aantal uitgekeerde garanties af te zetten tegen het totaalaantal actieve garanties van Nationale Hypotheek Garantie. Onderstaande tabel toont deze informatie.

 

Jaar

Totaal aantal actieve NHG-garanties

Aantal uitgekeerde garanties met verlies door NHG

Aandeel uitgekeerde garanties van het totaal aantal actieve NHG-garanties

2010

773.100

1.165

0,15%

2011

866.155

1.767

0,20%

2012

955.706

3.096

0,32%

2013

1.023.739

4.106

0,40%

2014

1.082.007

4.326

0,40%

2015

1.177.340

3.942

0,33%

2016

1.233.325

3.027

0,25%

2017

1.272.495

1.799

0,14%

2018

1.344.791

778

0,06%

2019

1.403.848

279

0,02%

 

Vraag:

Wat is der verwachting voor het WEW nu de Corona-crisis zich ook zal laten voelen bij woningeigenaren die wellicht hun hypotheek niet meer zullen kunnen betalen?

 

Antwoord:

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is er om kwetsbare groepen verantwoorde toegang tot de hypotheekmarkt te bieden en kan een vangnet bieden als het misgaat. Juist in tijden van crisis staat NHG voor mensen klaar, zo ook bij de coronacrisis. Ook in dit geval biedt NHG maatwerk. Samen met de geldverstrekker waar de hypotheek is afgesloten, kijkt NHG naar oplossingen om ervoor te zorgen dat mensen in hun woning kunnen blijven. Dit doet NHG ook als er tijdelijk financiële problemen ontstaan vanwege het coronavirus. Afhankelijk van de situatie zijn er vanuit geldverstrekkers en vanuit NHG diverse mogelijkheden om woningeigenaren te ondersteunen. De omvang van het garantievermogen maakt het voor NHG mogelijk om woningeigenaren ook in de toekomst te ondersteunen bij problemen en onder ongunstige conjuncturele omstandigheden toenemende verliezen te kunnen opvangen.

 

Vraag:

Kunt u aangeven waarom er in eerste instantie niet voor de ontvangsten NHG is begroot?

 

Antwoord:

De afdracht aan de Staat door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en de storting in de risicovoorziening worden in de begroting verwerkt op basis van de feitelijke realisatie; de ontvangsten van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) worden niet op voorhand begroot. Pas na sluiten van het boekjaar zijn de exacte bedragen bekend. Uiterlijk 30 juni in het lopende jaar draagt WEW de achtervangvergoeding af over het afgelopen jaar.

Vraag:

Hoeveel huishoudens maakten in 2016, 2017, 2018 en 2019 gebruik van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG)? Hoe vaak betrof dit starters en/of personen in de leeftijdscategorie 25-35 jaar?

 

Antwoord:

Jaar

Aantal NHG-garanties bestaande woningen

Aantal NHG-garanties met jongste klant tot 25 jaar

Aantal NHG-garanties met jongste klant vanaf 25 tot 35 jaar

2016

106.533

18.721

48.770

2017

104.400

18.547

47.450

2018

89.285

16.478

39.163

2019

90.785

16.197

40.347

 

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

NHG kwartaalcijfers Q1-2020

In het eerste kwartaal van 2020 is het garantievermogen van NHG (Nationale Hypotheek Garantie) toegenomen tot € 1,46 miljard. Dit is een stijging van 1,7% ten opzichte van eind 2019. Daarmee is NHG stevig gekapitaliseerd om woningeigenaren een vangnet te bieden als dat nodig is.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 jun 2020

Laatst gewijzigd

12 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.