Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 jun 2020 Nieuws

Kamerbrief suggesties voor aanpak van beleggingsverzekeringen

Minister Hoekstra van Financiën beantwoorde het verzoek van de Tweede Kamer van 17 februari 2020 om een reactie op de brief van de heer .. aan de Tweede Kamer van 22 januari 2020 betreffende ‘Suggesties voor aanpak van woekerpolissen’.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Activering houdt in dat klanten worden aangezet tot en ondersteund bij het maken van een bewuste keuze (aanpassen, voortzetten of stopzetten) over hun beleggingsverzekering. De AFM heeft geconcludeerd dat alle verzekeraars aan hun verplichtingen hebben voldaan om klanten met een beleggingsverzekering te activeren. Ook na het afronden van het activeringstraject, zullen er evenwel mensen overblijven met een beleggingsverzekering die (later) niet aansluit bij de verwachtingen.

Vervolgstappen

Om die reden heb ik de volgende vervolgstappen aangekondigd:
I de aanpak van de nadelige effecten van beleggingsverzekeringen via het aflossingsvrije hypothekentraject;
II het verlenen van doorlopende nazorg door verzekeraars;
III de continuering van activering van niet-opbouwende beleggingsverzekeringen door verzekeraars; en
IV de continuering van het betrachten van coulance door verzekeraars voor klanten in een schrijnende situatie.

Schikkingen

Een schikking is een (privaatrechtelijke) overeenkomst tussen twee partijen, in het geval van een beleggingsverzekering zijn dat de verzekeraar en de klant. Een overeenkomst wordt – ook als die geen geheimhouding kent - in de regel niet actief openbaar gemaakt. Verzekeraars hebben in 2015 toegezegd geen geheimhoudingsbepalingen meer op te nemen in een schikking met betrekking tot een beleggingsverzekering. Daarnaast hebben verzekeraars toegezegd zich niet te beroepen op in het verleden opgenomen geheimhoudingsbepalingen in schikkingen over beleggingsverzekeringen. Verzekeraars hebben mij laten weten zich aan deze toezegging te houden.

Kifid

Voor wat betreft de totstandkoming van schikkingen bij het Kifid geldt het volgende. Partijen kunnen kiezen voor een bemiddelingstraject onder begeleiding van het Kifid om tot een schikking te komen. In een bemiddelingstraject (zowel bij het Kifid als daarbuiten) is het niet ongebruikelijk dat partijen geheimhouding overeenkomen tijdens het bemiddelingstraject. Dit geeft partijen de gelegenheid om tijdens het traject vrijuit te spreken en te onderhandelen over de aanpak om tot een of meerdere schikkingen te komen. De geheimhouding ziet hierbij dus enkel op de vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingstraject en expliciet niet op de uitkomst van de schikking ten aanzien waarvan, zoals hierboven aangegeven, verzekeraars hebben toegezegd geen geheimhouding te bedingen.

Onafhankelijkheid Kifid gewaarborgd

In de brief wordt gesteld dat het Kifid niet onafhankelijk van de sector, in dit geval de verzekeraars, opereert en dat er geen sprake van een gelijk speelveld zou zijn. Het Kifid wordt op grond van de wettelijke aanwijzing als geschilleninstantie vierjaarlijks geëvalueerd. In 2016 is het Kifid geëvalueerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hierbij is onder meer gekeken naar de onafhankelijkheid van het Kifid. Uit de evaluatie is gebleken dat de onafhankelijkheid van het Kifid adequaat is geborgd. In de statuten van het Kifid en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) zijn voorzieningen getroffen die de onafhankelijkheid van het Kifid waarborgen en voorkomen dat de sector onwenselijke invloed kan uitoefenen op de beoordelingen door en de werkzaamheden van Kifid.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 jun 2020

Laatst gewijzigd

12 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.