Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 jun 2020 Nieuws

Beperkende maatregelen lenen van de eigen onderneming

Vanaf 2023 worden de mogelijkheden beperkt voor aanmerkelijkbelanghouders (aandeelhouders met tenminste 5% aandeel) om onbelast geld te lenen van hun eigen onderneming. Zij mogen vanaf dan nog tot 500.000 euro lenen, met uitzondering van bestaande eigenwoningschulden. Daarboven moet vanaf dan inkomstenbelasting worden betaald.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het wetsvoorstel waarmee dit zogenaamde excessief lenen uit de eigen vennootschap wordt ontmoedigd, is ingediend bij de Tweede Kamer. Door de coronacrisis gaat het wetsvoorstel een jaar later in dan eerder gepland, zo werd eind april al bekend.  

Op dit moment hoeven aanmerkelijkbelanghouders geen belasting te betalen wanneer geld wordt geleend van de eigen vennootschap. Wanneer geld uit de bv als loon of dividend wordt uitgekeerd is dit anders; dan moet er wel belasting worden betaald. Hierdoor is er een prikkel om geld te lenen uit de eigen vennootschap. Dit lenen leidt tot langdurig uitstel van belastingheffing of zelfs tot het helemaal niet betalen van belasting.

Er wordt door aanmerkelijkbelanghouders in Nederland flinke bedragen van de eigen vennootschap  geleend. In 2016 ging dit om een totaalbedrag van € 55 miljard. In 2017 is dit bedrag opgelopen naar € 58 miljard. Van de in totaal 216.000 lenende aanmerkelijkbelanghouders in Nederland leende 10 procent meer dan de helft van het totaalbedrag (€ 30 miljard van de € 55 miljard). Van die groep hadden ruim 11.000 aanmerkelijkbelanghouders in 2016 leningen uitstaan bij hun eigen vennootschap van meer dan € 500.000.

[Redactie Fintool: 90% (194.400 ab-ers) leende dan €25 miljard = gemiddeld €128.600]

Wetsvoorstel

Met het wetsvoorstel wil het kabinet het lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen. De aanmerkelijkbelanghouders moeten belasting gaan betalen als de schuld aan de eigen vennootschap meer bedraagt dan € 500.000. Deze grens geldt als startpunt. Daarna wordt de grens verhoogd met de hoogte van de schuld waarover al eerder belasting is betaald. Dit voorkomt dat jaarlijks hetzelfde gedeelte wordt belast.

Uitzondering voor eigenwoningschuld

De maatregel geldt voor alle schulden van de aanmerkelijkbelanghouder. Een uitzondering is er voor leningen die zijn aangegaan voor de financiering van de eigen woning. Deze uitzondering geldt als een recht van hypotheek op de eigen woning is verstrekt aan de vennootschap. Voor de eigenwoningschulden die zijn aangegaan voor 31 december 2022 geldt de uitzondering ook zonder het verstrekken van dit recht van hypotheek.

Slechts een vervroegde heffing

Dit wetsvoorstel is in 2019 via internet geconsulteerd. Het kabinet heeft besloten het wetsvoorstel naar aanleiding van deze consultatie aan te passen zodat niet langer sprake kan zijn van dubbele belastingheffing. Hierdoor leidt het wetsvoorstel niet tot een extra heffing maar een vervroegde heffing: de betaalde belasting over leningen van meer dan € 500.000 wordt verrekend zodra deze schuld wordt afgelost.

Ingangsdatum

De maatregel treedt per 1 januari 2023 in werking. Aanmerkelijkbelanghouders hebben tot het einde van dat jaar (31 december 2023) de tijd om zich voor te bereiden.

 

Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 jun 2020

Laatst gewijzigd

18 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.