Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 jun 2020 Nieuws

Toeristische verhuur van woonruimte

Minister Ollongren stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Het voorstel ziet op wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Er zijn enkele wijzigingen voorgesteld van het voorliggende wetsvoorstel. De wijzigingen betreffen:

  • de mogelijkheid om gevallen aan te wijzen waarvoor een vrijstelling geldt of ontheffing kan worden verleend van de verboden bedoeld in de artikelen 21, 22 en het voorgestelde 23c van de Huisvestingswet 2014;
  • overgangsrecht voor gemeenten die nu reeds toeristische verhuur gereguleerd hebben op basis van artikel 21 van de Huisvestingswet 2014, en
  • herstel van enkele redactionele omissies.

Vrijstelling of ontheffing

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zijn voorbeelden genoemd van voorwaarden die aan een vergunning kunnen worden verleend. Zo kan een voorwaarde zijn dat een woonruimte slechts gedurende een bepaalde periode van het jaar toeristisch mag worden verhuurd of dat er een maximum aantal gasten gelijktijdig in de woonruimte mag verblijven. In plaats van voorschriften aan een vergunning kunnen gemeenten met de voorgestelde wijziging ervoor kiezen om dit soort situaties te regelen door een vrijstelling of ontheffing van het verbod op het voorgestelde artikel 23c in de huisvestingsverordening op te nemen.. Zo kan bijvoorbeeld een vrijstelling van de vergunningplicht gelden voor de periodes in het jaar waarin de gemeente dat wenselijk acht. Dit komt de administratieve lasten ten goede omdat hiermee het aantal vergunning kan worden verminderd.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Maatregelen om uitwassen toeristische verhuur van woningen aan te pakken

Registreren, melden en zo nodig een vergunning. Met deze maatregelen kunnen gemeenten vakantieverhuur van woningen via verhuurplatforms in goede banen leiden. Ook biedt dit handvatten voor de handhaving.

Meer grip voor gemeenten op toeristische verhuur

Gemeenten krijgen meer wettelijke bevoegdheden om vakantieverhuur via verhuurplatforms in goede banen te leiden en hierop te handhaven. Zo kunnen zij een registratieplicht instellen voor verhuurders en indien gewenst uitbreiden met een meld- en vergunningplicht.

Wet toeristische verhuur van woningen

De toename van het aantal woningen dat wordt aangeboden voor toeristische verhuur is een wereldwijd fenomeen en overheden proberen met verschillende maatregelen de ongewenste effecten ervan te voorkomen en bestrijden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 jun 2020

Laatst gewijzigd

23 jun 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.