Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 jun 2020 Nieuws

Monitor polisaanbod 2020

Minister Van Rijn informeerde de Tweede Kamer over ziektekostenverzekeringen en collectiviteitskorting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het aantal collectiviteiten is afgenomen met 27% ten opzichte van 2016. Dit betreft vooral kleine collectiviteiten, waardoor het aantal verzekerden dat deelneemt aan een collectiviteit veel minder is afgenomen ten opzichte van 2016. De deelnamegraad daalt licht van 67% in 2016 naar 63% in 2020. De meerderheid van de verzekerden (54%) ontvangt een korting van 5%, waarbij de gemiddelde korting per verzekerde 4,1% en per collectiviteit 4,0% is.

Het polisaanbod

Uit het onderzoek van Equalis blijkt dat het aantal modeleenovereenkomsten (basisverzekeringen) is gedaald van 72 in 2015 naar 55 in 2020. Deze daling vond plaats, ondanks dat het aantal verzekeringsconcerns in deze periode is gestegen van 9 naar 11. Deze afname is met name te danken aan enkele grote concerns die in hun polisaanbod hebben gesneden.

Collectiviteiten

Het percentage verzekerden dat zich via een collectiviteit verzekert is de afgelopen jaren afgenomen van 67 in 2016 naar 63 in 2020. In de periode 2016-2020 is het aantal collectiviteiten afgenomen van 64.000 tot 47.000. Het blijkt hier vooral te gaan om een afname van kleine collectiviteiten die zijn samengevoegd tot een grote en het beëindigen van gelegenheidscollectiviteiten. Hierdoor is het gemiddelde aantal verzekerden per collectiviteit gegroeid van 177 naar 232 deelnemers. De gemiddelde omvang van collectiviteiten blijft hiermee zeer klein. In totaal heeft 91 procent van de collectiviteiten minder dan 250 verzekerden. De meeste collectiviteiten worden via de werkgever afgesloten. Deze collectiviteiten zijn met gemiddeld 139 verzekerden relatief klein. Het aandeel collectiviteiten waarbij een assurantietussenpersoon is betrokken, is ten opzichte van 2016 niet sterk gewijzigd.

2021

Voor 2021 geldt dat de maximale collectiviteitskorting 5 procent blijft.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zijn kloonpolissen 'zorg'-polissen?

Minister Bruins informeerde de Tweede Kamer over de aanpak van 'kloonpolissen'. Kloonpolissen zijn zorgverzekeringspolissen die inhoudelijk niet of nauwelijks van elkaar verschillen, maar waarvoor wel een verschillende premie gerekend wordt.

Uiteenlopende wensen verzekerden zorgverzekering

Ongeveer één derde van de verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral scherp moeten onderhandelen om de premie laag te houden. Ongeveer een zelfde aantal verzekerden vindt dat zorgverzekeraars vooral keuze moeten bieden in zorg.

Zorgpakket Zvw 2021

Het ontwerpbesluit om het Besluit zorgverzekering te wijzigen is gepubliceerd. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering voor het jaar 2021.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019

In 2019 heeft de NZa de focus in hun toezicht gelegd op de zorginkoop van zorgverzekeraars, zorgplicht (toegankelijkheid/wachttijden) en vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie.

Definitief overstappercentage zorgverzekering

Het definitieve overstappercentage voor 2020 bedraagt 6,5. Dit betekent dat 1,1 miljoen verzekerden per 1 januari 2020 van zorgverzekeraar zijn veranderd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jun 2020

Laatst gewijzigd

25 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.