Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 jun 2020 Nieuws

Melden van interne collectieve waardeoverdrachten

Bij het wijzigen van een pensioenregeling kan sprake zijn van een interne collectieve waardeoverdracht. In de praktijk merkt DNB dat er soms onduidelijkheid is of zo’n interne collectieve waardeoverdracht bij DNB gemeld moet worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit speelt met name als pensioenregelingen worden aangepast in het kader van het vereenvoudigen en harmoniseren van de verschillende pensioenregelingen die een pensioenfonds uitvoert.

Interne collectieve waardeoverdracht

Een interne collectieve waardeoverdracht is iedere handeling waarbij voor een groep deelnemers de waarde van opgebouwde pensioenaanspraken of pensioenrechten wordt aangewend ten behoeve van andere pensioenaanspraken of pensioenrechten bij dezelfde uitvoerder. Hierbij kan gedacht worden aan het omzetten van tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) in levenslang ouderdomspensioen (OP). De meeste interne collectieve waardeoverdrachten moeten op grond van artikel 83 van de Pensioenwet drie maanden voor de beoogde overdrachtsdatum gemeld worden bij DNB. Ook moet individuele deelnemers een bezwaarrecht worden geboden bij deze waardeoverdrachten.

Bezwaarrecht

In sommige gevallen geldt geen individueel bezwaarrecht van de deelnemers en hoeft geen melding bij DNB te worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij (een interne collectieve waardeoverdracht als gevolg van) het verhogen van de pensioenleeftijd, waarvoor een uitzondering is gemaakt in art. 83, lid 3 Pw.

DNB vraagt pensioenfondsen om bij wijzigingen van pensioenregelingen expliciet na te gaan of sprake is van een collectieve waardeoverdracht die bij DNB gemeld moet worden. Bij twijfel of een omzetting moet worden gemeld bij DNB, kunt u overleggen met uw toezichthouder.


Bron: DNB

Lees ook…

Knelpunten kleine pensioenen

Minister Koolmees reageert op 2 knelpunten in de waardeoverdracht van kleine pensioenen. Ook gaf hij antwoord op Kamervragen over het bericht 'Nabestaandenpensioen in gevaar door coronavirus'.

Grondslagen en factoren voor individuele waardeoverdrachten

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2019 vastgesteld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 jun 2020

Laatst gewijzigd

30 jun 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.