Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
2 jul 2020 Nieuws

Staat van de WOZ 2020

De cijfers uit de Staat van de WOZ 2020O ontleent de Waarderingskamer aan de opgaven van gemeenten en de samenwerkingsverbanden waaraan gemeenten deelnemen. Daarnaast gaan we in de Staat van de WOZ 2020 in op een aantal thema's en actualiteiten. De verwachting is dat door de stijgende marktprijzen van woningen volgend jaar de WOZ-waarden van woningen gemiddeld tussen de 6 en 8% zullen stijgen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aantal WOZ-bezwaren gestegen

Als gevolg van de stijging van de WOZ-waarden van woningen door de marktontwikkelingen hebben gemeenten dit jaar meer bezwaren ontvangen tegen de WOZ-waarde. De gemiddelde woning heeft dit jaar een 8,6% hogere WOZ-waarde dan vorig jaar. Het percentage woningen onder bezwaar is opgelopen tot 2,4 (vorig jaar op hetzelfde moment 2,1%) Ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen wordt niet ter discussie gesteld.

Vorig jaar heeft 40% van de bezwaren geleid tot een aanpassing van de WOZ-waarde. Dit percentage is de afgelopen jaren gedaald. Dit betekent dat een steeds kleiner deel van de belanghebbenden die bezwaar maken tegen de WOZ-waarde (geheel of gedeeltelijk) in het gelijk gesteld wordt.

Het feit dat ruim 97,5% van de WOZ-waarden van woningen niet ter discussie wordt gesteld, geeft aan dat in het algemeen belanghebbenden vertrouwen hebben in de WOZ-uitvoering. Om te weten of deze conclusie terecht is, heeft de Waarderingskamer begin 2020 ook weer onafhankelijk het vertrouwen bij eigenaren en huurders van woningen laten meten. In de rapportage 'Het vertrouwen in de uitvoering van de Wet WOZ' geven de onderzoekers aan dat dit vertrouwen ten opzichte van eerdere metingen iets is gestegen en nu een rapportcijfer 6,7 krijgt.

No cure no pay

Het blijkt dat eigenaren en huurders van woningen, maar ook eigenaren en huurders van andere onroerende zaken zich bij het maken van een WOZ-bezwaar steeds vaker laten ondersteunen door een dienstverlener die werkt op basis van no cure no pay. Inmiddels is dit jaar ruim 40% van de WOZ-bezwaren ingediend door een gemachtigde die werkt op basis van no cure no pay.

De dienstverlening van deze bedrijven is voor de belanghebbenden “gratis”, maar zoals uit de cijfers blijkt hebben gemeenten vorig jaar gezamenlijk aan deze bedrijven ongeveer € 12 miljoen betaald voor hun dienstverlening. Er wordt daarom  uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek naar het functioneren van de bedrijfstak van no cure no pay bedrijven.

 

Bron: Waarderingskamer

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over de invloed van het aandeel in de VvE-reserve op de WOZ-waarde

Staatssecretaris J.A. Vijlbrief gaf antwoord op Kamervragen over het bericht “Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ bepaling” en het bericht "tienduizenden appartementseigenaren die een te hoge WOZ-beschikking ontvangen".

Vraagbaak Waardevaststelling Wet WOZ 2020

In de Vraagbaak Waardevaststelling gaat de Waarderingskamer in op verschillende formele aspecten van de waardevaststelling en de procedure van bezwaar en beroep.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?

Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 jul 2020

Laatst gewijzigd

2 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.