Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
8 jul 2020 Nieuws

UBO-register

Vanaf 27 september moeten veel organisaties UBO's gaan inschrijven in dit nieuwe register. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn natuurlijke personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor wie geldt inschrijving UBO?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
 •     met volledige rechtsbevoegdheid
 •     met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen moeten ook UBO's gaan inschrijven.

Ingangsdatum

Voor de registratieplicht van juridische entiteiten van hun uiteindelijk belanghebbenden in het handelsregister en de daarmee verband houdende verplichtingen geldt de datum van 27 september 2020 als inwerkingtreding.

Voor één onderdeel is nog geen datum van inwerkingtreding bepaald. Dit betreft onderdeel Fa van artikel I en ziet op de identificatie van raadplegers van het register en het op verzoek van de UBO inzicht bieden in het aantal keer dat zijn gegevens is verstrekt aan derden, niet zijnde overheidspartijen. Gedurende de behandeling van het wetsvoorstel is aangegeven dat voorzien zal worden in betrouwbare identificatie van raadplegers ter bescherming van de privacy van uiteindelijk belanghebbenden. Daarbij is aangegeven dat in de uitvoering hiervan aangesloten zal worden op de Wet digitale overheid en de identificatiemiddelen die daarmee beschikbaar komen. Deze wet is nog niet van kracht. Daarmee verband houdend zal eerst moeten worden afgewacht welke middelen en voorzieningen door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zullen worden aangewezen en daarna beschikbaar komen. In de inwerkingtreding van onderdeel Fa zal voorzien worden als de Wet digitale overheid van kracht is en de identificatiemiddelen beschikbaar zijn en deze als inlogmiddelen kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot gegevens van UBO’s. Voor zover het de informatie over aantal raadplegingen betreft, zal dit in werking treden zodra deze functionaliteit bij de Kamer van Koophandel beschikbaar is.

 

Bron: Rijksoverheid/ KvK - (De belangrijkste vragen over het UBO-register)

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wetsvoorstel UBO-registratie aangenomen

Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over twee wetsvoorstellen waarover een week eerder gedebatteerd was. Het betreft het wetsvoorstel Straffen en beschermen en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Beide wetsvoorstellen zijn aangenomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 jul 2020

Laatst gewijzigd

8 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.