Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 jul 2020 Nieuws

Overeenkomst van opdracht, hypotheekadvies

Een consument wenst niet de gehele factuur van de hypotheekadviseur te betalen. Door het (alsnog) inbrengen van €700 aan eigen middelen, viel de hypotheek in een lagere schuld-marktwaardeverhouding.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In eerste instantie heeft consument op 21 mei 2019 een offerte voor akkoord getekend (lening €414.700). Op 24 mei 2019 heeft consument verzocht om een herziene offerte (€414.000), waarmee het rentetarief 0,05% lager uitviel. Op 28 mei heeft consument de herziene offerte voor akkoord getekend en heeft de hypotheekadviseur deze offerte nog doorgezet naar de geldverstrekker. Op 29 mei 2019 is consument bij de notaris geweest voor passeren van de hypotheekakte.

Eigen middelen

De kantonrechter stelt vast dat in de nieuwe offerte voor een hypothecaire geldlening van € 414.000,-, derhalve voor een € 700,- lager bedrag dan de door op 21 mei 2019 geaccepteerde offerte, inderdaad een 0,05% lagere rente wordt aangeboden, maar ook dat daar dan wel tegenover staat een extra inbreng van eigen geld ter hoogte van € 700,-, namelijk € 53.800,- in plaats van € 53.100,-. Niet gesteld en ook niet gebleken is echter dat consument voordat zij op 21 mei 2019 de offerte aanvaardden, aan hypotheekadviseur kenbaar hebben gemaakt dat zij bereid (en in staat) waren meer dan een bedrag van € 53.100,- aan eigen geld in te brengen. Sterker nog, zij hebben door ondertekening van die offerte nu juist uitdrukkelijk verklaard tegen de daarin genoemde rentetarieven een bedrag van € 414.700,- van geldverstrekker te willen lenen, onder de verplichting een bedrag van € 53.100,- aan eigen geld in te brengen.

Geen schade

Als al geoordeeld zou kunnen worden dat hypotheekadviseur, ondanks de uitdrukkelijke acceptatie door consument van de eerste offerte tegen de daarin genoemde voorwaarden, waaronder als gezegd de hoogte van hun eigen inbreng, tekortgeschoten is in haar zorgplicht doordat zij consument niet zou hebben geïnformeerd dat zij bij een € 700,- lagere geldlening -en dus met een € 700,- hogere eigen inbreng- in aanmerking zouden komen voor een lager rentetarief, en doordat zij zich niet ingespannen heeft om de nieuwe offerte tijdig door geldverstrekker te laten verwerken en aan de notaris te doen toekomen, is de kantonrechter niet gebleken dat dit bij consument  geleid heeft tot schade die in de gegeven omstandigheden in redelijkheid voor rekening van hypotheekadviseur zou moeten komen.

Gewenste resultaat

Daartoe wordt overwogen dat hypotheekadviseur onbetwist heeft aangevoerd dat consument hetzelfde resultaat als door hen beoogd met de nieuwe offerte kunnen bereiken met de door hen daarvoor al geaccepteerde offerte, en wel doordat zij het bedrag van € 700,- dat zij in de nieuwe offerte minder lenen maar dan zelf moeten inbrengen, direct aflossen op de lening en vervolgens, vanwege het bereiken van een schuld-marktwaardeverhouding van 60% of minder, geldverstrekker verzoeken om toepassing van het (0,05%) lagere rentetarief. Hypotheekadviseur heeft ook onbestreden gesteld dat zij consument hier ook op heeft gewezen, zoals ook blijkt uit de door consument overgelegde WhatsApp-berichten, waarin hypotheekadviseur hen voor 28 mei 2019 immers schrijft: “Ik heb al aangegeven dat het geen verschil maakt en waarom geef dan even rekenkundig aan wat het probleem volgens jou is”.

Oordeel

Consument moet alsnog het restantbedrag van de adviesnota voldoen en had een en ander op kunnen lossen door de benodigde inbreng ad €700 over te maken naar geldverstrekker.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jul 2020

Laatst gewijzigd

21 jul 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.