Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
28 jul 2020 Nieuws

Vochtdoorslag non-conformiteit woning?

Verkoper heeft in 2002 de woning laten bouwen. Deze woning is in februari 2017 verkocht aan de huidige eigenaar. in augustus 2017 constateert de huiseigenaar dat er sprake was van vochtdoorslag in de kelder.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De huiseigenaar heeft aannemersbedrijf [naam aannemersbedrijf] opdracht gegeven de kosten te begroten voor de werkzaamheden die nodig zijn om vochtdoorslag in de kelderwanden te voorkomen. Deze kosten zijn op 23 januari 2018 begroot op € 63.150,00 exclusief BTW. In verband met de tussentijds gestegen prijzen in de bouw bedraagt de offerte thans een bedrag van € 68.224,10 exclusief BTW.

Aansprakelijkstelling

De huiseigenaar heeft vervolgens bij brieven van 7 februari 2018 en 8 februari 2018 de verkoper aansprakelijk gesteld voor het door hem in de woning geconstateerde gebrek en aanspraak gemaakt op de herstelkosten van dit gebrek.

Stellingname huiseigenaar

[koper/ huiseigenaar] heeft aan zijn vorderingen onder 1. tot primair schadevergoeding, althans subsidiair gedeeltelijke ontbinding, ten grondslag gelegd dat [verkoper] tekortgeschoten is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst. De aan [koper] geleverde woning is non-conform. Er is immers sprake van vochtoverlast die aan normaal gebruik van de woning in de weg staat. Aan de meer subsidiair ingestelde vordering onder 1. heeft [koper] ten grondslag gelegd dat sprake is van dwaling. [verkoper] heeft nagelaten [koper] over de vochtoverlast in te lichten, terwijl hij daarvan wist.

Witte uitbloei

De benoemde gebreken doen niet af aan het normaal gebruik van de woning ‘als woning’. De gebreken manifesteren zich op specifieke plaatsen, gedeeltelijk aan de buitenzijde van de woning, en doen niet af aan haar bewoonbaarheid. Ondanks het gegeven dat door de deskundige is geconstateerd dat sprake is van witte uitbloei en donker gekleurde vlekken op de keldermuren (pagina 2 van het deskundigenrapport), betekent zulks niet dat de kelder niet gebruikt zou kunnen worden. De rechtbank overweegt daartoe dat ten aanzien van de witte uitbloei tussen partijen vaststaat dat deze reeds vanaf de nieuwbouw aanwezig is geweest en is veroorzaakt doordat de keldermuren tijdens de bouw langere tijd open en bloot hebben gestaan (pagina 2 van het deskundigenrapport).

Met betrekking tot de donkere vlekken heeft [huiseigenaar] ter comparitie verklaard dat hij in de afgelopen jaren één keer, in 2018, water op de vloer heeft gehad, dat het ging om een plek van 1,5 meter en dat bij langere regenval de muren natter worden. Dit incidentele voorval maakt echter niet, en dat is overigens ook niet door [huiseigenaar] gesteld, dat de woning in geheel niet geschikt is voor gebruik als woning.

De onvolkomenheden aan de waterkerende strook, het inklinken van de ondergrond en de verkeerde afwatering van de zware betontegels betekenen immers niet dat de woning op dit moment (of binnen afzienbare tijd) niet kan worden bewoond of dat aanzienlijk wordt (of zal worden) ingeboet op het normale woongenot. Ook is niet gesteld, en evenmin gebleken, dat de gezondheid van de bewoners van de woning in gevaar zou zijn. Dit betekent dat de genoemde gebreken niet in de weg staan aan het normaal gebruik als woonhuis.

Beslissing

Het voorgaande leidt ertoe dat er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake is van non-conformiteit als bedoeld in artikel 7:17 BW. De primaire en subsidiaire vordering onder 1. van [huiseigenaar] zullen om die reden worden afgewezen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Asbest in woning

Partijen twisten over de vraag of sprake is van non-conformiteit van de geleverde woning in de zin van artikel 7:17 Burgerlijk Wetboek. Hierbij is van belang of verkoper haar mededelingsplicht heeft geschonden, en of de geleverde woning bij de levering de eigenschappen bezat die nodig zijn voor het normaal gebruik als woonhuis.

Woningverkoop en (tijdelijke) aanwezigheid hennepkwekerij melden?

Is de (kortstondige) aanwezigheid van een hennepkwekerij in een woning kort voor de verkoop als een ernstig gebrek aan te merken op grond waarvan de verkoper een mededelingsplicht heeft? Non-conformiteit koopwoning (artikel 7:17 BW)?

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jul 2020

Laatst gewijzigd

28 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.