Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 jul 2020 Nieuws

Controleer uw Bankrekening

Consument die geruime tijd in het buitenland verbleef is zijn 2 wekelijkse contractuele controleplicht van zijn betaalrekening niet nagekomen. Door meerdere skimmingincidenten heeft Consument schade geleden. [Skimming is een vorm van betaalpasfraude, waarbij criminelen de magneetstrip kopiëren van een betaalpas (bijvoorbeeld pinpas of creditcard) en de pincode bemachtigen op het moment dat u een rechtmatige transactie verricht.]
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Twee weken

"Controleer altijd zo spoedig mogelijk uw elektronische of papieren rekeninginformatie of u transacties ziet waarvoor u geen toestemming heeft gegeven. Doe dit in ieder geval elke twee weken als de Bank voor u elektronische rekeninginformatie ter beschikking stelt. Als u alleen rekeninginformatie op papier ontvangt, controleer deze dan in ieder geval binnen twee weken na ontvangst. Als er schade voor de Bank ontstaat doordat het voor u enige tijd on mogelijk is geweest uw rekeninginformatie te controleren, dan kan de Bank u vragen aan te tonen dat dit in alle redelijkheid niet mogelijk was.

Skimmen

Consument is reisleider en heeft in 2019 onder meer in Indonesië (waaronder op Bali), en Dubai rondgereisd. Tijdens dit verblijf in het buitenland is de betaalrekening van Consument geskimd. Op Bali is in de periode 29 juli 2019 tot en met 2 september 2019 € 14.168,24 van diens betaalrekening afgeschreven.

Na terugkeer in Nederland heeft Consument op 2 september 2019 via internetbankieren op zijn betaalrekening ingelogd en de skimming ontdekt, en de Bank hiervan op de hoogte gebracht, waarna de betaalpas is geblokkeerd.

Vergoeding

Het eerste skimmingincident vond plaats op 29 juli 2019. De schade die in de daarop volgende 2 weken (tot en met 10 augustus 2019) is ontstaan, te weten € 5.705,69, is door de Bank vergoed.

Risico-scores

De Bank heeft zich tegen het verwijt van Consument dat de Bank de transacties niet, dan wel onvoldoende, heeft bewaakt terwijl daarvoor wel aanleiding bestond, gemotiveerd verweerd. Naast het overleggen van een uitgebreid transactieoverzicht is door de Bank in grote lijnen toegelicht dat op basis van risico-scores waarschuwingen worden gegenereerd. Dergelijke detectieregels werken niet zwart-wit maar cumulatief, aldus de Bank, en verschillen daarnaast per land. Per gebeurtenis (zoals inlogsessies, transactie, mutatie, land etc.) wordt een risicograad toegekend waarbij geldt dat als de reeks gebeurtenissen meer afwijkend zijn de risicograad hoger zal uitvallen. Ook het feit dat de transacties tijdens de zomerperiode zijn verricht, waarin veel buitenlandse transacties plaatsvinden, is in de detectie betrokken. Gegeven de omstandigheden dat Consument vaker en in dit geval al enige tijd in die regio verbleef, zelf ook in de desbetreffende periode transacties verrichtte, de locatie van de geldautomaat en dat de verschillende grootte van de geldbedragen de reeks opnamen minder afwijkend maakten, heeft, aldus de Bank, het opnamepatroon niet tot een waarschuwing geleid.

Beslissing

Gelet op de bijzondere feiten in dit geval zoals het feit dat Consument als reisleider werkzaam is, bekend is met de betreffende regio en daar al vaker is geweest, wordt ook voorbijgegaan aan de enkele en niet nader onderbouwde stelling van Consument dat hij niet zou hebben geweten dat het risico van skimming op Bali zou bestaan.
De vordering van Consument tot vergoeding van het restant van de schade door de Bank wordt afgewezen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Bank draait deels op voor niet-toegestane betalingstransacties

Consument is gedurende twee jaar misleid door een familielid. Het familielid hielp hem met internetbankieren, maar zorgde er ondertussen voor dat er ook overboekingen aan hem plaatsvonden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 jul 2020

Laatst gewijzigd

30 jul 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.