Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3 aug 2020 Nieuws

Bosje bloemen schiet consument in verkeerde keelgat

Consument heeft een terugbetaalnota bij de Bank opgevraagd omdat zij haar hypothecaire geldlening naar een andere bank wilde oversluiten. In de voorlopige terugbetaalnota staat dat Consument een vergoeding van € 0,00 moet betalen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Controle

Consument stelt dat zij telefonisch gecontroleerd heeft of dit bedrag klopt en dat zij toen een bevestigend antwoord kreeg. De Bank heeft bij de oversluiting echter een vergoeding van € 23.749,81 in rekening gebracht, in lijn met de geldende algemene voorwaarden.

Geen verkoop

“Als wij een terugbetaalnota opmaken kunnen wij deze verschillende redenen van aflossen geven. Per abuis is uw verzoek om een voorlopige terugbetaalnota op te maken verkeerd geïnterpreteerd en is deze opgemaakt met de reden: verkoop van de woning, waarbij er in uw situatie vergoedingsvrij kan worden afgelost. Bij een oversluiting kan er wel sprake zijn van een vergoeding. Om deze reden is er op uw definitieve terugbetaalnota wel een vergoeding berekend. Wij begrijpen dat het vervelend is dat u nu te maken heeft met de onverwachte vergoeding. Daarom willen wij u graag een bloemetje aanbieden.”

Bekendheid aan zijde Consument

Volgens artikel 6.4 van de algemene voorwaarden mocht de Bank bij vervroegde aflossing door Consument een vergoeding in rekening brengen als - kort gezegd - de rente van vergelijkbare leningen lager was dan de rente die Consument betaalde. Consument kende deze regeling, want zij heeft al in februari en november 2016 tweemaal een terugbetaalnota bij de Bank opgevraagd. De in die aflosnota’s genoemde vergoedingen voor vervroegde aflossing waren volgens de Bank €21.715,00 en € 41.637,00. Consument heeft dit niet betwist. De kans dat Consument in 2019 geen vergoeding voor de vervroegde aflossing zou moeten betalen, was erg klein. De rentstanden in de periode na 2016 waren niet gelijk gebleven of gestegen. Zij waren juist gedaald en lager dan ooit.  

Consument mocht er dan ook niet op vertrouwen dat de informatie die de Administrateur in de aflosnota van 7 augustus 2019 en tijdens het telefoongesprek op 12 augustus 2019 had gegeven, dat Consument geen vergoeding voor vervroegde aflossing hoefde te betalen, juist was. Dat betekent dat Consument de Bank niet aan die onjuiste informatie kan houden en dat de Bank die vergissing na 12 augustus 2019 mocht herstellen en een vergoeding voor de vervroegde aflossing in rekening brengen.

Bloemetje

De bos bloemen met de mededeling “Excuses voor het ongemak”, terwijl het een fout van € 23.749,81 betrof, heeft Consument overigens als kwetsend ervaren.

De beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rechten ontlenen aan foutieve opgave aflosnota?

Relatie wenst zijn hypotheek om te zetten vanwege ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de ex-partner. Daarbij wordt de afkoopwaarde van een levensverzekering gebruikt om de hypotheek te verlagen.

Rekenfout pro forma aflosnota in voordeel klant

Een Consument vraagt bij de Bank een berekening van de boeterente op, die de Bank vervolgens geeft. In de berekening maakt de Bank echter een fout waardoor de indicatieve boeterente lager uitvalt dan daadwerkelijk het geval is. Hoewel aan een indicatieve berekening van de boeterente geen rechten ontleend kunnen worden, houdt het indicatieve karakter echter enkel verband met de rentestand.

Ook rekening houden met beleggingssaldo bij aflosnota?

Consument heeft een hypothecaire geldlening bij de bank, waarbij een gedeelte via banksparen wordt afgelost en een gedeelte via de opbrengst van een beleggingsrekening. Consument heeft op enig moment besloten om de geldlening over te sluiten. In verband hiermee dient zij een vergoeding te betalen wegens vervroegde aflossing (boeterente).

Kifid: Foutieve opgave aflosnota mag gecorrigeerd worden

Een bank heeft een fout gemaakt in de berekening van de boeterente als gevolg van een storing. Met de opgave is informatie verstrekt. De opgave had niet de strekking van een aanbod namens de bank. Op grond van de algemene voorwaarden was de bank bevoegd de fout te herstellen. Desbetreffende beding niet onredelijk bezwarend. Ook los van die bevoegdheid kan de bank in de gegeven omstandigheden niet de vrijheid worden ontzegd om de verstrekte informatie recht te zetten, toen die onjuist bleek. Daarbij is van belang dat Belanghebbenden konden vermoeden dat sprake was van een fout en zij dus niet zonder meer erop mochten vertrouwen dat de verstrekte informatie juist was.

Geen specifieke informatieplicht bij indicatieve aflosnota

Een indicatieve aflosnota van circa €25.000 stijgt na circa 3 maanden naar €36.800. Consument beklaagt zich erover dat de vergoeding voor vervroegde aflossing in een dergelijke tijdsbestek dusdanig kan stijgen.

Kifid: consument eigen verantwoording verschil aflosnota door boeterente

In een Kifid uitspraak wordt een consument in het ongelijk gesteld. Consument heeft zich erover beklaagd dat de geldverstrekker hem niet heeft gewaarschuwd dat, indien hij zijn lening niet voor een bepaalde datum zou aflossen, als vergelijkingsrente niet het 12-jaarstarief maar het 10-jaarstarief zou worden gehanteerd, waardoor de boete hoger zou uitvallen.

Herfinanciering, vraag pro forma aflosnota op

Bij een herfinanciering bleek pas in een laat stadium dat er sprake was van een boeterente. Consument claimt deze schade bij de adviseur. De oude geldverstrekker bracht een boeterente bij vrijwillige verkoop in rekening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2020

Laatst gewijzigd

3 aug 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.