Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3 aug 2020 Nieuws

Afwijzing explaindosssier, toch adviesnota (deels) betalen

Een Consument heeft een Adviseur ingeschakeld voor een hypotheek. Na een paar verlengingen van de ontbindende voorwaarden en aanlevering van de gevraagde stukken, heeft de geldverstrekker de aanvraag afgewezen. Adviseur heeft gesteld dat sprake was van een dossier dat extra uitleg (explain) behoefde en niet paste binnen de gangbare aanvragen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Explain? Dan meerdere offertetrajecten opstarten?

De Commissie is van oordeel dat Adviseur er in de gegeven omstandigheden niet mee mocht volstaan slechts bij één geldverstrekker een offerte op te vragen. Gelet op de diverse verlengingen van de ontbindende voorwaarden die in overweging 2.5 zijn geciteerd [Op 4 september 2019 heeft Consument de ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst verlengd tot 12 september 2019. Later zijn deze nogmaals verlengd en wel tot 19 september 2019.] en complexiteit van het dossier waar Adviseur zelf in haar verweer melding van heeft gemaakt, had het op de weg van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur gelegen om in dit geval bij meerdere geldverstrekkers een offerte op te vragen. Adviseur heeft ook erkend dat de financieringsvraag van Consument niet door elke geldverstrekker gehonoreerd zou worden. Zeker in die gevallen mag van Adviseur verwacht worden dat hij aanvragen indient bij meerdere geldverstrekkers en niet op één mogelijke geldverstrekker vertrouwt.
Aangezien niet gebleken is dat de Adviseur meerdere offertes heeft opgevraagd, moet worden geconcludeerd dat de dienstverlening van Adviseur niet aan de daarvoor gestelde zorgvuldigheidsnormen heeft voldaan.

Matiging

Ten aanzien van het honorarium dat Adviseur in rekening heeft gebracht, is de Commissie van oordeel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat Adviseur aanspraak kan maken op het gehele honorarium van € 2.500,- dat in rekening is gebracht. Dit bedrag zal gematigd worden tot een bedrag van € 750,-. Maatgevend daarvoor is de hiervoor benoemde fout van Adviseur en de tijdnood waarin Consument door die fout is gekomen.

Hergebruik adviesrapport

In die omstandigheden is het niet langer redelijk dat Adviseur het gehele honorarium ontvangt voor de geleverde werkzaamheden. Dat er desalniettemin een bedrag voor het advies betaald dient te worden, heeft te maken met de onweersproken stelling van Adviseur dat zijn adviesdossier op zich geen fouten bevatte en door de derde adviseur is gebruikt om elders te bemiddelen in een hypothecaire geldlening voor Consument. Voor de tijd die Adviseur heeft besteed aan het op orde brengen van een complex(er) adviesdossier mogen kosten in rekening worden gebracht, die echter, gelet op de geconstateerde fout en de gevolgen daarvan gematigd moeten worden.

Beslissing

De Commissie concludeert uit het voorgaande dat Adviseur zijn vergoeding dient te verlagen tot € 750,- en een eventueel daarboven betaald bedrag dient terug te betalen. Het anders of meergevorderde wordt afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Explaindossier? Zorg voor dossiervorming.

Een consument stelt dat de geldverstrekker aan overkreditering heeft gedaan. Consument stelt dat de geldverstrekker onderzoek had moeten doen naar de financiële haalbaarheid van de geldlening.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

3 aug 2020

Laatst gewijzigd

3 aug 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.