Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 aug 2020 Nieuws

Indicatief is niet misleidend

Consument stelt dat de Bank de term ‘indicatief’ misleidend heeft gebruikt bij de (voorlopige) berekening van de vergoeding bij vervroegde aflossing. Deze vergoeding is in drie maanden bijna met 300% gestegen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Consument stelt dat de Bank op grond van haar zorgplicht een waarschuwing had moeten geven voor de forse stijging van de vergoeding voor vervroegde aflossing.

Berekeningen

De Bank heeft naar aanleiding van dat gesprek Consument aantekeningen meegegeven met daarin de berekening van de verschuldigde vergoeding bij voortijdige beëindiging van de hypothecaire lening er 1 augustus 2019. De vergoeding was berekend op € 3.436,23.
..
Op 4 september 2019 heeft Consument voor de gehele hypothecaire geldlening een voorlopige aflosnota van de Bank ontvangen. De vergoeding voor vervroegde aflossing was berekend op een totaalbedrag van € 5.216,65. Op 10 oktober 2019 heeft Consument de definitieve aflosnota per 1 november 2019 van de Bank ontvangen. De vergoeding voor vervroegde aflossing was daarin berekend op een totaalbedrag van € 9.814,23.

Misleiding

De Commissie begrijpt dat Consument met ‘misleiding’ bedoelt een beroep te doen op vernietigbaarheid van de overeenkomst tot betaling van een vergoeding van € 9.834,28 wegens ‘bedrog’ aan de zijde van de bank. In artikel 3:44 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek staan de voorwaarden genoemd voor het aannemen van bedrog. Degene die onder invloed van bedrog een rechtshandeling verricht, heeft de wil om die rechtshandeling tot stand te brengen. Door misleiding (bedrog) wordt de wil van de handelende persoon op onzuivere wijze gevormd, waardoor sprake is van een wilsgebrek. Om bedrog aan te nemen, moet er sprake zijn van 1. een kunstgreep (een onjuiste mededeling, zwijgen waar spreken een plicht was of een andere kunstgreep), 2. opzet aan de zijde van de bedrieger en 3. causaal verband tussen de kunstgreep en de rechtshandeling.

De Commissie is van oordeel dat niet is komen vast te staan dat er sprake is van misleiding.

Indicatief

Daarnaast heeft de Bank Consument voldoende erop gewezen dat het definitieve bedrag afhankelijk is van de rentestand op het moment van de daadwerkelijke aflossing.

Beslissing

De klacht van Consument wordt afgewezen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 aug 2020

Laatst gewijzigd

6 aug 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.