Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
6 aug 2020 Nieuws

Verlopen termijn financieringsvoorbehoud

Consumenten hebben een koopovereenkomst voor de koop van een bedrijfsruimte met bovenwoning gesloten. Daarna hebben Consumenten zich gewend tot de Adviseur voor advies en bemiddeling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Financieringsvoorbehoud

(…) De koop geschiedt onder de ontbindende voorwaarde(n), dat:
a. Koper niet uiterlijk op 1 juli 2019 een toezegging waaraan geen voorwaarden zijn verbonden waaraan nog niet is voldaan heeft verkregen van een kredietinstelling (…) voor...
".

Vervolgens is de ontbindende voorwaarde in de koopovereenkomst verstreken en hebben Consumenten de overeengekomen boete van 10% van de koopprijs aan de verkoper betaald.

Zorpglicht

Consumenten hebben zich op het standpunt gesteld dat de Adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden door hen niet te waarschuwen voor het verstrijken van de termijn voor ontbinding en vorderen de boete als schadevergoeding van de Adviseur.

Heeft de Adviseur zijn zorgplicht geschonden?

Volgens de vaste lijn van de Commissie in haar uitspraken behoort het tot de taak van een adviseur dat hij bij de begeleiding van zijn opdrachtgever voor het verkrijgen van een hypothecaire geldlening rekening houdt met de gegeven termijn van een financieringsvoorbehoud, de opdrachtgever waarschuwt voor het verlopen van deze termijn, wijst op de risico’s van het verlopen en hem eveneens wijst op de risico’s verbonden aan het inroepen van een ontbindende voorwaarde.

Mede naar aanleiding van het verhandelde ter zitting is naar het oordeel van de Commissie komen vast te staan dat de Adviseur Consumenten niet heeft gewaarschuwd voor het verstrijken van de termijn van het Financieringsvoorbehoud en de risico’s daarvan.

De Adviseur heeft zich in dit verband op het standpunt gesteld dat hij er vanuit mocht gaan dat Consumenten op de hoogte waren van de werking en de risico’s van het Financieringsvoorbehoud omdat zij al een adviestraject bij een andere adviseur achter de rug hadden en zij de Bedrijfswoning hadden gekocht met de hulp van een aankoopmakelaar.

Dit argument passeert de Commissie. Weliswaar is ter zitting komen vast te staan dat Consumenten al een adviestraject bij een andere adviseur achter de rug hadden en dat geen sprake was van een aankoopmakelaar, maar in elk geval had de Adviseur Consumenten moeten waarschuwen voor het verstrijken van de termijn van het Financieringsvoorbehoud en de risico’s daarvan. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur mocht dat worden verwacht.

Matiging

Verder rekent de Commissie Consumenten zwaar aan dat zij niet de mogelijkheid hebben onderzocht om de schade te beperken en dat zij de Adviseur niet hebben betrokken bij het onderhandelingsproces over de Boete. Gebleken is dat de Verkoper Consumenten niet overeenkomstig artikel VI lid 2 van de Koopovereenkomst, hiervoor opgenomen onder 2.4, bij deurwaardersexploot in gebreke heeft gesteld. Ter zitting is echter komen vast te staan dat de betaling van de Boete de uitkomst was van een onderhandelingsproces tussen Consumenten en de Verkoper. De Adviseur kwam daarmee voor een voldongen feit te staan. Ter zitting is ook gebleken dat Consumenten de Adviseur niet bij de onderhande-lingen hebben betrokken omdat er snel gehandeld moest worden. Dat argument overtuigt de Commissie niet. Het argument van Consumenten dat de Boete snel betaald is om te voorkomen dat de Verkoper nakoming van de Koopovereenkomst zou vorderen, is evenmin steekhoudend. Op grond van het voorgaande is de Commissie van oordeel dat de schade als gevolg van de zorgplichtschending door de Adviseur voor 50% door de Adviseur zal moeten worden gedragen en dat de andere helft voor rekening van Consumenten blijft. Aanleiding voor een andere verdeling op grond van, kort gezegd, de billijkheidscorrectie als bedoeld in artikel 6:101 lid 1 BW is er naar het oordeel van de Commissie niet.

Beslissing

Naar het oordeel van de Commissie is weliswaar komen vast te staan dat de Adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden, maar is de schade ook deels de eigen schuld van Consumenten. De Commissie wijst de schade daarom voor de helft toe.
Partijen zullen ieder de helft van de schade van € 44.500,-, te weten € 22.250,-, moeten dragen.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Inroepen van een financieringsvoorbehoud geen taak voor adviseur

Het inroepen van een financieringsvoorbehoud behoort niet tot de taken van een hypotheekadviseur stelt Kifid.

Het behoort wel degelijk tot de zorgplicht van een hypotheekadviseur dat hij de gegeven termijn van het financieringsvoorbehoud bewaakt en Consument (tijdig) waarschuwt voor het verlopen van deze termijn.

Wijs aspirant-koper uitdrukkelijk op financieringsvoorbehoud

In een uitspraak van de rechtbank Rotterdam wordt beoordeeld in hoeverre een aankopend makelaar en/of de hypotheekadviseur verantwoordelijk zijn voor het niet tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud.

Volstaat inroepen financieringsvoorbehoud per e-mail?

In een kort geding vordert de verkoper alsnog afname van een pand door 'koper'. Koper heeft echter via e-mail een beroep gedaan op het financieringsvoorbehoud en zag vervolgens af van de aankoop.

Beroep op financieringsvoorbehoud (Hoger beroep kort geding)

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt nader invulling gegeven aan de uitleg van wat ‘schriftelijk en gedocumenteerd’ inhoudt en hoe ver dat strekt.

Makelaar wordt geacht met begrip financieringsvoorbehoud bekend te zijn

Een koper van een beleggingspand wil de boete vanwege het niet afnemen van een pand verhalen op de hypotheekadviseur. In dit geval was de koper tevens makelaar (van beroep).

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 aug 2020

Laatst gewijzigd

6 aug 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.