Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 aug 2020 Nieuws

Duur oversluitadvies voor adviseur

Een adviseur heeft een oversluitadvies uitgebracht (lijfrente opbouwrekening) maar moet naast het terugbetalen van de advieskosten ook nog een aanvullende schadevergoeding betalen aan Consument.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het advies zag op de afkoop van 3 opbouw lijfrenterekeningen en het aangaan van een box 3 verzekering.

De Commissie is van oordeel dat de Adviseur niet conform de op hem rustende zorgplicht heeft gehandeld.

Waarom heeft de Adviseur de zorgplicht geschonden?

De Adviseur heeft Consument het advies gegeven om de rekeningen af te kopen zonder dat hij Consument een volledig overzicht van de daarmee samenhangende kosten heeft gegeven. Op het moment van afkoop, bestond er geen duidelijkheid over de totale kosten die die afkoop meebracht. Partijen hebben globaal gesproken over de fiscale heffing en revisierente, maar de exacte omvang van die kosten en de afkoopkosten zijn niet ter sprake gekomen. Consument heeft op basis van dat advies de beslissing tot afkoop genomen. Hij was zich niet voldoende bewust van de financiële gevolgen daarvan.

Ontbreken adviesrapport

De Adviseur had Consument een volledig overzicht van de financiële wensen, mogelijkheden en financiële gevolgen van die mogelijkheden moeten geven. Hij had deze gegevens moeten vermelden in een adviesrapport, zodat Consument de mogelijkheid had het advies terug te lezen alvorens een beslissing te nemen. Het rapport had een berekening van alle kosten die gepaard gaan met de afkoop moeten bevatten. De Adviseur had bij de verzekeraar een verklaring moeten opvragen, waarin de afkoopkosten werden benoemd. Die afkoopkosten hadden in de berekening moeten worden opgenomen. Op basis van dat adviesrapport had Consument een weloverwogen beslissing kunnen nemen. De Adviseur heeft in dit geval geen adviesrapport opgesteld en evenmin een berekening van alle kosten aan Consument afgegeven. De Adviseur heeft de op hem rustende zorgplicht geschonden.

(nogmaals) opvragen

Volgens de Adviseur heeft Consument de voorwaarden van de rekeningen niet overhandigd of willen overhandigen. De Adviseur was daardoor niet op de hoogte van de afkoopkosten. Ook was het volgens de Adviseur Consument die wilde afkopen. De Commissie gaat aan deze argumenten van de Adviseur voorbij. Het is aan de Adviseur om een volledig overzicht van de financiële wensen en mogelijkheden van Consument te krijgen. Als dat door toedoen van Consument niet gebeurt, dan dient de Adviseur dit expliciet aan Consument te bevestigen en in de adviesdocumenten vast te leggen. Door het vastleggen wordt Consument uitdrukkelijk gewezen op het risico van zijn wens om niet alle stukken over te leggen en op de mogelijke financiële consequenties daarvan. Door het vastleggen kan ook de juistheid en volledigheid van het adviestraject achteraf worden herleid en gecontroleerd. De Adviseur heeft hier de keuze gemaakt om het adviestraject niet vast te leggen. Daardoor kan de Adviseur niet onderbouwen dat hij Consument uitdrukkelijk heeft gevraagd naar de voorwaarden en heeft gewezen op de mogelijke gevolgen van het niet overhandigen van de voorwaarden.

Beslissing

De Commissie wijst de door Consument gevorderde schade toe tot een bedrag van € 3.657,91. Dit bedrag is opgebouwd uit de afkoopkosten van € 1.463,95 en € 2.193,96 aan revisierente. De door Consument voldane advieskosten van € 1.500,- dient de Adviseur aan Consument terug te betalen.


Bron: Kifid

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 aug 2020

Laatst gewijzigd

17 aug 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.