Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 okt 2020 Nieuws

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zorgplicht

Bij de beantwoording van de vraag of Tussenpersoon aan zijn zorgplicht heeft voldaan, geldt onder meer het vereiste dat Tussenpersoon Consument zodanig moet informeren over de aard en inhoud van het product, dat Consument voor het sluiten van de overeenkomst een weloverwogen beslissing kan nemen.

Tegenbewijs

De Commissie overweegt dat op Tussenpersoon als professionele dienstverlener/adviseur een verzwaarde motiveringsplicht rust. In het onderhavige geval betekent deze verzwaarde stelplicht dat Tussenpersoon, voor zover hij de stelling van Consument betwist, dat hij een niet passend product heeft geadviseerd en Consument niet heeft gewezen op de clausule op de polis, ter motivering van deze betwisting voldoende feitelijke gegevens moet verstrekken om Consument aanknopings-punten te verschaffen voor een eventuele bewijslevering.

Dossier

Tussenpersoon heeft geen nadere feitelijke gegevens, zoals aantekeningen uit zijn dossier, verstrekt. De aangehaalde e-mails van Tussenpersoon dateren van na het sluiten van de Verzekering en zien dus niet op de informatie en advisering tijdens het adviestraject. Tussenpersoon heeft niet voldaan aan zijn verzwaarde motiveringsplicht, waardoor Consument geen aanknopingspunten heeft voor zijn bewijslevering. Dit heeft tot gevolg dat niet kan worden vastgesteld of, en zo ja, op welke wijze Consument adequaat is geïnfor-meerd en hij op grond van die informatie tot een weloverwogen beslissing heeft kunnen komen.

Schending zorplicht

Omdat Tussenpersoon zijn verzwaarde motiveringplicht heeft geschonden, neemt de Commissie als vaststaand aan dat Tussenpersoon Consument geen juiste verzekering heeft geadviseerd en hem niet over de werking van de FBV-clausule heeft voorgelicht. Dat betekent dat Tussenpersoon zijn zorgplicht jegens Consument heeft geschonden.

Schadevaststelling

Vervolgens moet de Commissie beoordelen of Consument schade heeft geleden doordat Tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Zowel Tussenpersoon als Consument dienen aanvullende informatie te verstrekken, waarna de Commissie in een einduitspraak een oordeel zal geven over de te betalen vergoeding aan Consument.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Leg dekking en beperking woonlastenverzekering uitgebreid uit

Een consument heeft een klacht ingediend bij Kifid over een woonlastenverzekering. De Commissie komt bij deze klacht tot de conclusie dat de adviseur met betrekking tot een (aanvullende) verzekering voor een verzekerde uitkering bij (onvrijwillige) werkloosheid geen passend advies aan Consument heeft gegeven.

Bespreek clausules met verzekeringnemer

Consument is een uitkering geweigerd door zijn Verzekeraar, omdat de gestolen motorfiets van Consument niet voldeed aan de vereiste beveiliging zoals omschreven in een clausule op het polisblad.

Doorlopende zorgplicht bij woonlastenverzekering

In een Kifid uitspraak heeft de Commissie beslist dat een adviseur een deel van de premie voor een woonlastenverzekering dient te vergoeden aan consument.

Woonlastenverzekering en echtscheiding (Kifid)

Consument heeft bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening voor hem en zijn partner tegen koopsom een woonlastenverzekering afgesloten. De partner was medeverzekerde (derdenbeding). Enkele maanden later hebben Consument en zijn partner de relatie verbroken. De verzekering is ongewijzigd blijven doorlopen maar had volgens Consument aangepast moeten worden.

Vervolg eerdere uitspraak 'Belang dossiervorming'

In de tussenuitspraak heeft de Commissie geoordeeld dat Tussenpersoon onvoldoende gegevens heeft overgelegd waaruit zij kan opmaken dat Tussenpersoon Consument voldoende heeft geïnformeerd over de alternatieve verzekeringsproducten en heeft gewezen op de van toepassing zijnde FBV-clausule op de gesloten verzekering.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.