Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3 nov 2020 Nieuws

Wijzigingsregeling hypothecair krediet oktober 2020

De regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met een uitzondering van de LTV voor de Energiebespaarhypotheek die worden verstrekt door het Nationaal Warmtefonds (Wijzigingsregeling hypothecair krediet oktober 2020) is gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Door de vormgeving van de Energiebespaarhypotheek zal aan de inkomenscriteria worden voldaan. Echter het is ook mogelijk dat deze groep consumenten op grond van de maximale LTV van 100% geen aanvullend krediet kan afsluiten voor de financiering van verduurzamingsmaatregelen. Om toch een krediet te kunnen verstrekken aan deze groep zijn in artikel 5, vierde lid, twee extra mogelijkheden opgenomen om onder voorwaarden van de maximale LTV af te wijken. Het dient te gaan om de financiering van noodzakelijke voorzieningen om de woning aardgasvrij te maken of energiebesparende voorzieningen als bedoeld in artikel 1 van de regeling.

In de eerste plaats kan van de maximale LTV worden afgeweken indien deze voorzieningen worden getroffen in het kader van een wijkgerichte aanpak.

In de tweede plaats indien deze voorzieningen worden getroffen in een woning (in eigendom van een consument) die een bouwkundig geheel vormt met woningen in eigendom van een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19 van de Woningwet (woningcorporatie) en de woningcorporatie besluit om alle woningen in een blok of straat die een bouwkundig geheel vormen te verduurzamen.

Restschuld

In bovengenoemde gevallen kan uitsluitend worden afgeweken van de maximale LTV indien het hypothecair krediet maximaal € 25.000 bedraagt en het risico op een restschuld van de consument wordt ondervangen door het Nationaal Warmtefonds. Dit betekent dat een eventuele restschuld aan het einde van de looptijd door het Nationaal Warmtefonds wordt kwijtgescholden. Hetzelfde geldt indien een woning gedurende de looptijd wordt verkocht en een eventuele restschuld niet kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Tijdelijke regeling hypothecair krediet

De TRHK2020 is per 1 oktober 2020 bijgewerkt in verband met een uitzondering van de LTV voor de Energiebespaarhypotheek die worden verstrekt door het Nationaal Warmtefonds (Wijzigingsregeling hypothecair krediet oktober 2020). Als download is de bijgewerkte regeling na te lezen.

Het Nationaal Energiebespaarfonds heet voortaan het Nationaal Warmtefonds

Het fonds verstrekt sinds 2014 de Energiebespaarlening: een lening tegen aantrekkelijke voorwaarden, waarmee particuliere woningbezitters, VvE’s en scholen de verduurzaming van hun gebouwen kunnen financieren.

Internetconsultatie wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet

Het Warmtefonds zal in de loop van dit jaar leningen verstrekken aan consumenten die op grond van de leennormen niet in aanmerking komen voor reguliere financiering ten behoeve van maatregelen ter verduurzaming van de eigen woning.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 sep 2020

Laatst gewijzigd

3 nov 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.