Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 sep 2020 Nieuws

Afkoopverzoek beleggingsrekening en koersrisico

Consumenten hebben een hypothecaire geldlening bij een kredietverstrekker met twee verpande beleggingsrekeningen. Consumenten hebben zich tot de Adviseur gewend voor advies en bemiddeling in verband met het oversluiten van hun hypothecaire geldlening. In dat verband hebben Consument aan de Adviseur aanvullend de opdracht verstrekt om de beleggingsrekeningen te beëindigen. Het beëindigingsproces neemt drie dagen in beslag.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Koersdaling

Tijdens dit proces, dat tijdens de coronacrisis plaatsvindt, dalen de beleggingsrekeningen flink in waarde.

Vordering

Consumenten hebben het standpunt ingenomen dat het beëindigingsproces te lang heeft geduurd en vorderen schadevergoeding van de Adviseur in verband met de waardedalingen van de beleggingsrekeningen tijdens het beëindigingsproces.

Eerste verzoek

Op 9 maart 2020 hebben partijen tussen 16:48 uur en 16:51 uur een telefoongesprek gehad. In dit telefoongesprek hebben partijen gesproken over het opheffen van de Beleggingsrekeningen en heeft Consument 1 de Adviseur opdracht verstrekt de Beleggingsrekeningen te beëindigen.

Heeft het beëindigingsproces van de Beleggingsrekeningen te lang geduurd?
Consumenten hebben zich op het standpunt gesteld dat het beëindigingsproces van de Beleggingsrekeningen te lang heeft geduurd. Dit proces heeft drie dagen in beslag genomen, maar had volgens Consumenten in 24 uren afgerond kunnen worden.
...
De Commissie constateert dat het communicatieoverzicht, dat Consumenten bij repliek in het geding hebben gebracht, niets vermeldt over de spoedeisendheid van de Opdracht. Uit de andere processtukken kan evenmin de conclusie worden getrokken dat de Opdracht ‘zo spoedig mogelijk’ moest worden uitgevoerd. Deze stelling passeert de Commissie daarom.

Had de Adviseur Consumenten moeten informeren dat hij niet bekend was met de wijze waarop de Beleggingsrekeningen van Consumenten moesten worden beëindigd?
De Commissie passeert het standpunt van Consumenten dat de Adviseur hen had moeten informeren dat hij niet bekend was met de wijze waarop de Beleggingsrekeningen moesten worden beëindigd bij BB. Vaststaat dat Consumenten zich tot de Adviseur hebben gewend voor advies en bemiddeling voor het oversluiten van hun bestaande hypothecaire geldlening. Ook staat vast dat de Adviseur niet betrokken is geweest bij het hypotheekadvies voor deze bestaande hypothecaire geldlening. De Adviseur heeft in dat verband toegelicht dat hij om die reden niet op de hoogte was van de regeling ter zake van de opheffing van de Beleggingsrekeningen bij BB. Dat komt de Commissie niet onaannemelijk voor. Ook heeft de Adviseur toegelicht dat hij uit hoofde van servicegerichtheid met Consumenten (aanvullend) tot overeenstemming is gekomen over het beëindigen van de Beleggingsrekeningen bij BB, naast de eerder overeengekomen werkzaamheden aangaande het oversluiten van de hypothecaire geldlening. Consumenten hebben hun standpunt naar aanleiding van deze toelichting niet verder onderbouwd, zodat de Commissie hieraan voorbij gaat.

Service

Naar het oordeel van de Commissie is de Adviseur niet tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst door voor Consumenten bij wijze van serviceverlening aan de slag te gaan zonder hen te informeren dat hij niet op de hoogte was van de regeling ter zake van de opheffing van de Beleggingsrekeningen bij BB.

Beslissing

De Commissie wijst de vordering van Consument af.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Koersrisico bij naderen expiratiedatum voor rekening verzekeringnemer

Een consument heeft bij Kifid een klacht ingediend vanwege het 'verzuim' (volgens consument) van zijn adviseur. De adviseur had verzekeringnemer moeten attenderen op het feit dat de uitkering voor expiratie nog fors kon dalen als gevolg van koerswisselingen en dat de mogelijkheid bestond om de verzekering om te zetten naar een minder risicovolle belegging.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 sep 2020

Laatst gewijzigd

10 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.