Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 sep 2020 Nieuws

Effecten van nudging met volgorde en standaardopties

Keuze is een belangrijk thema bij de inrichting van een pensioenstelsel. Uit een Netspar studie blijkt substantiële animo voor keuze in de opbouwfase (tijdelijk meer of minder pensioenopbouw).
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Alleen blijkt dat mensen die weinig pensioen opgebouwd hebben, net zo vaak kiezen voor een tijdelijke premiestop als mensen die veel pensioen opgebouwd hebben. Eventuele keuzes moeten dus op een verantwoorde manier vormgeven worden. Zelfs in een online omgeving, waarin het weinig moeite kost om af te wijken, kiezen mensen vaak voor de eerst aangeboden optie of de vooraf ingevulde optie (default).

Bevindingen op hoofdlijnen

 • Vier op de tien mensen kiest voor een aanpassing van hun pensioenopbouw; 19% voor een tijdelijke premiestop, 23% voor tijdelijk extra inleg.
 • De eerst aangeboden optie wordt 10%-punt vaker gekozen. Financieel geletterde mensen lieten zich minder leiden door de volgorde van de vragen.
 • Vooraf invullen had een nog groter effect; tot wel 22%-punt meer mensen kozen voor tijdelijk meer of minder pensioenopbouw. Defaults hebben een sterke invloed op keuzes, zelfs als mensen in de keuze-omgeving geplaatst worden en ze hun keuze dus gemakkelijk kenbaar kunnen maken (geen uitstelgedrag).

Kernboodschap voor de sector

 • Er is substantiële interesse voor extra premie-inleg of een premiestop, maar keuzes gaan niet vanzelf goed. Gemaakte keuzes voor meer of minder pensioenopbouw hangen niet samen met reeds opgebouwde pensioenaanspraken, spaartegoeden en woningvermogen.
 • In een online omgeving kunnen vraagvolgordes en defaults helpen om mensen in de goede richting te sturen.
 • Het vraagt adequaat maatwerk om de juiste default aan de juiste doelgroep aan te bieden, want mensen bij wie een default niet lijkt te passen wijken niet vaker af.

Download:  "Paper" (pdf, 39 pagina's, Nederlands)


Bron: Netspar

Lees ook…

Nudging helpt hypotheken te verlagen

Aan de hand van een gedragswetenschappelijk experiment om consumenten te activeren en daarmee financiële problemen te voorkomen zijn een aantal conclusies getrokken door de AFM.

Wetsvoorstel (pensioen)bedrag ineens, RVU en verlofsparen

Er is een wetsvoorstel ingediend in verband met de introductie van de mogelijkheid om een deel van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen of op periodieke uitkeringen van oudedagsvoorzieningen in de derde pijler op de ingangsdatum daarvan te laten afkopen.
Ook is er sprake van een tijdelijke versoepeling van de pseudo-eindheffing op regelingen voor vervroegde uittreding en de uitbreiding van de fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen).

Meer keuzevrijheid leidt niet tot meer pensioenbetrokkenheid

Het ontbreken van keuzevrijheid in het Nederlandse pensioenstelsel wordt wel genoemd als oorzaak voor lage pensioenbetrokkenheid. Uit Netspar-onderzoek onder Zweedse pensioendeelnemers blijkt echter dat meer keuzevrijheid niet automatisch leidt tot een hogere betrokkenheid.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.