Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 sep 2020 Nieuws

Huuropbrengst Bed & Breakfast-tuinhuis belast als tijdelijke verhuur in box 1

De huuropbrengst van de tijdelijke verhuur van een tuinhuis als Bed & Breakfast gedurende 21 dagen moet tot het inkomen uit werk en woning worden gerekend en is daarmee belast in box 1. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zaak

De belastingplichtige in deze zaak heeft een woning die bestaat uit een woonhuis en een tuinhuis. Het tuinhuis is in 2015 gedurende een aantal weken verhuurd via Airbnb. De huuropbrengst werd bij de aangifte inkomstenbelasting niet opgegeven in box 1. De Belastingdienst legde vervolgens een navorderingsaanslag op van 70 procent van de huuropbrengst. De Belastingdienst was van mening dat het tuinhuis moet worden gezien als een aanhorigheid van de eigen woning en dus behorend tot de eigen woning. Omdat sprake is van tijdelijke verhuur van de eigen woning is 70 procent van de huuropbrengst belastbaar als inkomen uit werk en woning (box 1). De belastingplichtige was het hiermee niet eens en stelde beroep in bij de Rechtbank.

Oordeel Rechtbank en Hof

De Rechtbank oordeelde dat de verhuurinkomsten niet belast zijn in box 1. Het Gerechtshof bevestigde de uitspraak van de Rechtbank op het punt dat de opbrengsten uit de tijdelijke verhuur van het tuinhuis niet in de inkomstenbelasting kunnen worden belast als opbrengst uit de eigen woning (box 1). Het Hof vond dat als gevolg van de verhuur het tuinhuis de belastingplichtige slechts tijdelijk ter beschikking stond en daarom niet onder de eigenwoningregeling viel. De Staatssecretaris stelde tegen deze uitspraak van het Hof beroep in cassatie in.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt dat de tijdelijke terbeschikkingstelling van een aanhorigheid (het tuinhuis) bij een eigen woning niet tot een ander gevolg leidt dan de tijdelijke terbeschikkingstelling van de gehele eigen woning. De tijdelijke verhuur van het tuinhuis ontneemt aan de eigen woning dan ook niet het karakter van eigen woning. Het gevolg is dan ook niet dat de eigen woning en het tuinhuis niet meer als eigen woning kunnen worden aangemerkt. Dit brengt mee dat de (70 procent van de) huurinkomsten tot het inkomen uit werk en woning moeten worden gerekend en dus belastbaar zijn in box 1. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof en doet de zaak zelf af.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verhuur tuinhuisje

A-G Niessen heeft conclusie genomen over de vraag of de inkomsten uit verhuur van een deel van de eigen woning belast zijn in box I.

(Juiste) argumenten rechtbank inzake 'tuinhuisje'

De eerdere uitspraak van het Hof inzake de belastbaarheid van een gedeeltelijke verhuurde woning (tuinhuisje) deed een hoop stof opwaaien. De rechtbank Noord-Holland heeft een soortgelijke zaak behandeld en legt de wet deels anders uit dan het Hof Amsterdam.

Tuinhuis naast eigen woning verhuren, (on)belaste inkomsten?

In geschil of de inkomsten uit de verhuur door belanghebbende van een gedeelte van de eigen woning (tuinhuisje, aanhorigheid) via Airbnb belast zijn op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001. Niet in geschil is dat de inkomsten uit de tijdelijke verhuur in dit geval niet in aanmerking kunnen worden genomen als winst uit onderneming of als resultaat uit overige werkzaamheden.

Kamervragen inzake Airbnb

Staatssecretaris Snel heeft gereageerd op Kamervragen over het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 sep 2020

Laatst gewijzigd

21 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.