Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 jul 2021 Kennis

Whitepaper ‘Overdrachtsbelasting’

Met Prinsjesdag 2020 is het wetsvoorstel “Wet differentiatie overdrachtsbelasting” gepubliceerd. Met een groot voor- of nadeel voor huizenkopers, is maar net welke ‘pet’ de koper op heeft. En hoewel met wetsvoorstellen in de regel vaak een ‘afwachtende houding’ aangenomen kan worden, dient de hypotheekadviseur met dit wetsvoorstel nu al aan de slag te gaan. Hierna wat ‘valkuilen’, uitleg, tips en opmerkingen.

[Update 13/11/2020], 1) geen einddatum, 2) woningwaardegrens

Alleen abonnees van Fintool hebben toegang tot dit onderdeel. Log graag in of neem een abonnement.

Dit artikel bevat 3101 woorden en 12 bijlagen

  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lees ook…

Overdrachtsbelasting - vragen en antwoorden

Aan de hand van maar liefst 45 vragen en antwoorden wordt nader ingegaan op de startersvrijstelling (0%) en het 2% tarief voor de overdrachtsbelasting. Hieronder een selectie van de meest relevante vragen voor de adviespraktijk.

Besluit overdrachtsbelasting

In een besluit zijn een aantal goedkeuringen opgenomen voor de toepassing van een verlaagd tarief (2%) of de startersvrijstelling.

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting ‘opknapwoning’

Een relatie van ons (jonger dan 35 jaar) wenst een opknapwoning aan te schaffen, waarbij gebruik gemaakt wordt van de ‘startersregeling’ 0% overdrachtsbelasting. Een en ander zal in eigen beheer aangepakt worden, wat de nodige tijd gaat kosten.

Bij natuurlijke personen die na de overdracht de woning minimaal een half jaar daadwerkelijk als hoofdverblijf hebben gebruikt, zal het verlaagde tarief of de startersvrijstelling in beginsel van toepassing zijn. Echter, zoals gezegd, het is een ‘opknapwoning’, wat dan ook langer dan 6 maanden gaat duren, alvorens relatie de woning kan betrekken. Tot die tijd zitten ze in de huidige koopwoning.

Kunnen ze toch gebruik maken van de ‘0% overdrachtsbelasting’ regeling?

Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling

Met dit formulier kunt u aangeven dat u in aanmerking wilt komen voor toepassing van de startersvrijstelling van de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning.

Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2%)

Eerder was al de 'Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling' gepubliceerd. Inmiddels is er ook een 'Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2%)' beschikbaar.

Koopsom €400.000 en transport 1 april 2021...

De 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' wordt 15 december 2020 nog door de Eerste Kamer behandeld. De eerste 'wat...als' (praktijk)voorbeelden zijn er al. Een €1 lagere koopsom (€399.999) kan €7.999,98 schelen. Iets om rekening mee te houden ingeval men gebruik wenst te maken van de verlaagde overdrachtsbelasting (0%). Maar de notaris kan ook een rol spelen..... {Penwijziging 15 december 2020: cijfervoorbeeld is dan 'Een €0,01 lagere koopsom (€400.000 in plaats van €400.000,01) kan €8.000 schelen.}

Wet differentiatie overdrachtsbelasting (woningwaardegrens)

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'. Echter, er is wel een bijbehorend amendement aangenomen met een 'woningwaardegrens' van €400.000.

Tabellen overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer het tweede deel van de beantwoording van vragen naar aanleiding van het wetgevingsoverleg Pakket Belastingplan 2021 toegezonden. Hij gaat ook in op vragen over de 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting' (ovb).

Vragen en antwoorden over het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'

Staatssecretaris Vijlbrief heeft uitgebreid gereageerd op vragen over het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'.

Verwerving in april 2021

Welke waarde is bepalend voor de woningwaardegrens (€400.000 vanaf 1 april 2021) bij de startersvrijstelling? Dit in verband met 'overbieding' om woning toch te kunnen verkrijgen (overspannen markt).

Overdrachtsbelasting en taxatiewaarde

Recent kregen we een helpdeskvraag inzake de woningwaardegrens en overdrachtsbelasting. De vraag was wat leidend is voor de woningwaardegrens, de koopsom of het taxatierapport.

Aankoop grond voor zelfbouw

A en B kopen een stuk grond van een particulier. Ze willen op de grond een huis (laten) bouwen. Kan de startersvrijstelling of het 2%-tarief hierop worden toegepast?

Levering koopwoning, maar verkoper blijft nog even wonen

Relatie A heeft een woning aangekocht voor €600.000 en wenst nog gebruik te maken van de verlaagde overdrachtsbelasting (startersvrijstelling, 0%). Door het transport nog deze maand (maart 2021) te laten passeren heeft relatie geen 'last' van de woningwaardegrens [€400.000]. De verkoper wil wel meewerken, maar wil/ kan de woning nog niet verlaten. Koper/ verkoper komen overeen dat de verkoper nog even blijft wonen, tot diens verhuizing mogelijk is (verwachting is over 2 maanden). Kan nu (toch) de 0% regeling toegepast worden?

Gebruik verlaagde overdrachtsbelasting, bewoning gaat niet door

Als gebruik gemaakt is/ wordt van de verlaagde overdrachtsbelasting (BP2021) maar door omstandigheden gaat de bewoning niet door, of eindigt binnen bijvoorbeeld 6 maanden na bewoning de relatie. Kan dan toch gebruik gemaakt worden van de verlaagde overdrachtsbelasting? Bijbetalen?

Transport of getekende koopovereenkomst?

Welk moment is bepalend voor toepassing van het verlaagde tarief (overdrachtsbelasting) bij starters? Transport of tekenen koopovereenkomst?

Wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Starters van 18 tot 35 jaar betalen geen overdrachtsbelasting bij aankoop van hun eerste woning. Dat scheelt hen 2% van de aankoopprijs. Kopers vanaf 35 jaar gaan 2% betalen en beleggers 8%. Zo verbetert de positie van starters op de woningmarkt.

Memorie van antwoord Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde de Eerste Kamer de memories van antwoord met betrekking tot de wetsvoorstellen behorende tot het pakket Belastingplan 2021 en het wetsvoorstel Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling.

Toelichting op wetsvoorstel overdrachtsbelasting

Geldt de verlaagde overdrachtsbelasting ook als iemand op transportdatum jarig is (en 35 jaar wordt)? En valt een recreatiewoning ook onder de verlaagde overdrachtsbelasting conform het wetsvoorstel 'Wet differentiatie overdrachtsbelasting'. En is 'natrekking' een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting?

Tweede nota van wijziging Wet differentiatie overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurde de Tweede Kamer de tweede nota van wijziging voor het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting. Het ziet met name op een aanpassing voor notarissen.

Gewijzigd amendement overdrachtsbelasting

Dit amendement zorgt ervoor dat starters een overdrachtsbelasting-tarief van 0 percent gaan betalen. Beleggers gaan juist 6 percent overdrachtsbelasting betalen. Zo verkrijgen starters een voordeel ten opzichte van beleggers en in mindere mate ten opzichte van doorstromers. Zo beoogt de initiatiefnemer de kansen van starters te vergroten.

Consequenties verhoging overdrachtsbelasting

Het rapport ‘Consequenties verhoging OVB’ is gepubliceerd. Dit rapport onderzoekt de gevolgen van de verhoging van de overdrachtsbelasting op woningen voor woningcorporaties en (institutionele) beleggers.

Kabinet wil starters vrijstellen van overdrachtsbelasting

Het kabinet bekijkt de mogelijkheid om starters die een huis kopen, vrij te stellen van overdrachtsbelasting. Nu bedraagt die nog 2% van de koopsom. Dit melden bronnen in Den Haag aan de politieke redactie van RTL Nieuws.

Overdrachtsbelasting. Teruggaaf van betaalde belasting

Op verzoek kan teruggaaf van betaalde overdrachtsbelasting worden verleend als de toestand van vóór de verkrijging zowel feitelijk als rechtens wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde, nietigheid of vernietiging of ontbinding wegens niet nakoming van een verbintenis (artikel 19 WBR).

Verkenning differentiatie overdrachtsbelasting

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde een tweetal rapporten naar de Tweede Kamer waarin een gedifferentieerde overdrachtsbelasting wordt onderzocht.

Addendum: differentiatie overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft als gevolg van de krapte op de woningmarkt een onderzoek naar een differentiatie van de overdrachtsbelasting laten uitvoeren door Dialogic. De differentiatie bestaat uit een verlaagd tarief voor starters en/of uit een verhoogd tarief voor beleggers.

Samenlevingscontract en overdrachtsbelasting

Belanghebbende en relatie B hadden sinds 1978 een affectieve relatie. Zij zijn op enig moment gaan samenwonen en hebben hun onderlinge verhoudingen vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst, welke zij op 12 maart 2004 hebben ondertekend.

Overdrachtsbelasting verschuldigd bij einde relatie?

Sinds 1978 had belanghebbende een affectieve relatie met [B] (hierna: [B] ). Op enig moment zijn zij gaan samenwonen. Op 12 maart 2004 hebben zij de onderlinge verhoudingen in een samenlevingsovereenkomst vastgelegd op 60% voor [B] en 40% voor belanghebbende.

Uitgebreid artikel over wetsvoorstel verlaging overdrachtsbelasting

Wilt u ook alle 'in en outs' weten over het wetsvoorstel "Wet differentiatie overdrachtsbelasting", log dan in als abonnee en lees de tips, valkuilen en mogelijkheden in het artikel 'Whitepaper Overdrachtsbelasting'

Veel vragen rondom wijziging overdrachtsbelasting

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel 'Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (Wet differentiatie overdrachtsbelasting)' heeft 7 oktober 2020 overleg gehad. Hier zijn nog veel vragen uit voortgekomen (welke nog beantwoord dienen te worden). Hieronder een selectie uit de lange lijst met vragen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 sep 2020

Laatst gewijzigd

26 jul 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.