Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
30 sep 2020 Nieuws

Wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft

Er is een regeling gepubliceerd met een wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met het aanpassen van de artikelen die betrekking hebben op het overdragen van vorderingen uit hoofde van kredietovereenkomsten en enkele technische aanpassingen en tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met het aanpassen van de dekkingsbedragen voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als gevolg van de ruime definitie van aanbieden in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) dienen partijen die vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst verkrijgen over een vergunning te beschikken voor het aanbieden van krediet. Dit geldt voor de situatie dat een ‘special purpose vehicle’ (SPV) vorderingen uit hoofde van een kredietovereenkomst verkrijgt van de oorspronkelijke aanbieder van krediet. De SPV voert het beheer van de kredietovereenkomsten niet zelf uit, maar het beheer en uitvoering van de overeenkomst wordt veelal gedaan door de oorspronkelijke aanbieder van krediet. De laatste jaren zijn naast banken ook zogenaamde regiepartijen actief als aanbieder van krediet.

Overdracht

Deze regiepartijen sluiten als aanbieder van krediet een kredietovereenkomst met de consument en dragen in de praktijk vrijwel direct daarna de vorderingen uit hoofde van deze kredietovereenkomst over aan een investeerder (veelal een institutionele belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds). De overdracht van de vorderingen uit de kredietovereenkomst aan de institutionele belegger geschiedt doorgaans via stille cessie waardoor de consument niets merkt van de overdracht. De oorspronkelijke kredietaanbieder blijft ook in dit geval veelal verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de kredietovereenkomst.

Provisie

In beide situaties dient de kredietaanbieder ook na de overdracht van de vorderingen te (blijven) voldoen aan de gedragsregels voor aanbieders zoals onder meer opgenomen in de Wft) en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo). Dit laat onverlet dat deze aanbieder het beheer en de uitvoering van de overeenkomst kan uitbesteden aan een andere kredietbeheerder (dat wil zeggen een aanbieder van krediet of een bemiddelaar in krediet). In een dergelijk geval blijft de kredietaanbieder verantwoordelijk voor de naleving van de op haar van toepassing zijnde regels. Indien de oorspronkelijke kredietaanbieder de kredietovereenkomst niet meer wenst te beheren of uit te voeren dan kan het beheer en uitvoering worden gedaan door een vergunninghoudende derde (dit kan zowel een kredietaanbieder of een bemiddelaar in krediet zijn). Gelet op het bovenstaande is de definitie van kredietbeheerder aangepast zodat duidelijk is dat zowel een aanbieder van krediet als een bemiddelaar in krediet de kredietovereenkomst kan beheren en uitvoeren. Tevens is een kredietbeheerder vrijgesteld van het provisieverbod zodat de kredietbeheerder een vergoeding kan ontvangen voor het beheren en uitvoeren van de kredietovereenkomsten.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Antwoorden op Kamervragen over het Nederlandse schaduwbankwezen

Volgens Minister Dijsselbloem van Financiën is er feitelijk een substantieel kleiner schaduwbankwezen in Nederland. Dit bestaat dan voornamelijk uit concern- en houdstermaatschappijen van buitenlandse financiële instellingen (ca. 500 miljard euro), special purpose vehicles (SPV’s) voor het securitiseren van overwegend Nederlandse hypotheken (ca. 330 miljard euro) en financieringsmaatschappijen (ca. 128 miljard euro). In totaal betreft het ca. 15% van de activa binnen de Nederlandse financiële sector.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 sep 2020

Laatst gewijzigd

30 sep 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.