Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 sep 2020 Nieuws

Rapport impact droogte op funderingen

In een publicatie van het Verbond van Verzekeraars wordt ingegaan op de toenemende droogte en gevolgen voor fundering, alsmede het praktisch niet verzekerbare opstalrisico.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naar schatting zijn er in Nederland 750.000-1.000.000 panden op een fundering van houten palen of op staal: deze zijn gevoelig voor bodemdaling en lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. De verwachting is dat de schade tot 2050 door paalrot en verschilzetting van panden gefundeerd op staal bij een onveranderd klimaat tussen 5 en 39 miljard € ligt.

Verzekerbaarheid

In Nederland wordt schade door bodemdaling aan een huis niet gedekt via (opstal)verzekeringen. In andere landen is schade aan funderingen soms wel gedekt, zoals beperkt en onder strikte voorwaarden in het Verenigd Koninkrijk en via een (verplichte) publiek-private catastrofepool in Frankrijk. De Nederlandse situatie is echter dermate anders dat dergelijke verzekeringsoplossingen hier niet realistisch lijken. Bij het verplichten van een verzekering (in combinatie met andere schade-oorzaken) kunnen individuele schades wellicht worden opgevangen door het collectief aan deelnemers. Maar via dit solidariteitsmechanisme wordt de totale schadelast niet minder: de rekening wordt slechts verdeeld onder een groter aantal huizenbezitters. Voor het verlagen van de (toekomstige) kosten voor huizenbezitters zijn dan ook bestuurlijke keuzes nodig, bijvoorbeeld ten aanzien van het waterpeil. Zo wordt in landelijk gebied de bodemdaling immers voor een groot deel veroorzaakt door lokaal-politiek/bestuurlijke keuzes in het oppervlaktewaterpeil, die nu vaak ten gunste van agrariërs is ingesteld.

Impact droogte op woningen

De droge perioden van 2018, 2019 en 2020 geven een voorproefje: het aantal schademeldingen nam toe, ook uit gebieden waar voorheen weinig problemen bekend waren. Hoewel droogte ook andere risico’s met zich meebrengt voor huiseigenaren – zoals risico vanuit natuurbranden, of schade aan nutsvoorzieningen door verzakking – zijn schade aan houten paalfunderingen en funderingen ‘op staal’ de meest significante schadeposten voor huiseigenaren die door droogte beïnvloed worden. Twee van de vier klimaatscenario’s van het KNMI wijzen erop dat Nederland in de toekomst in de zomer droger wordt.

 

Download: "Rapport" (pdf, 35 pagina's)

 

Bron: Verbond van Verzekeraars

 

 

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

Minister Knops informeerde de Tweede Kamer over het aantal woningen en aantal gemeenten met funderingsproblematiek.

Wat te doen aan funderingsproblemen

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.