Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 okt 2020 Nieuws

Fiscaal geruisloze voortzetting SEW

Een huiseigenaar wenste het tegoed op de bankspaarrekening in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening. Vanwege de verpanding SEW aan de woning die in de verkoop stond, kon nog geen fiscaal geruisloze voortzetting opgestart worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Overdracht spaarwaarde

Bij e-mail van 12 september 2014 heeft [medewerkster van adviseur] , aan [huiseigenaar] onder meer het volgende meegedeeld:

Indien de woningen niet op korte termijn verkocht worden kan de fiscaal geruisloze voortzetting van de poliswaarde (vanuit de oude hypotheek) niet verwerkt worden. Volgens de voorwaarden dient de overhevelingswaarde uiterlijk 15 november bij [de naamloze vennootschap] binnen te zijn. Gezien het feit dat de woningen nog niet verkocht zijn is dit niet te realiseren.

[de naamloze vennootschap] zal dan eind oktober een omzettingsofferte sturen waarbij de leningdelen worden omgezet naar annuïtair. Op het moment dat de woningen verkocht zijn en de waarde uit de polis vrijkomt kan er weer een omzettingsverzoek naar de huidige situatie aangevraagd worden bij [de naamloze vennootschap] . Over dit traject zullen wij u eind oktober nader informeren.

Tijdelijke omzetting hypotheek

Omdat de woningen van [huiseigenaar] niet waren verkocht, zijn de leningdelen die betrekking hadden op een bankspaarhypotheek in november 2014 omgezet in annuïteitenleningen. [de naamloze vennootschap] heeft [huiseigenaar] bij brief van 17 november 2014 bevestigd dat zij de offerte daartoe hadden geaccepteerd.

Status?

[Adviseur] heeft daarna herhaaldelijk aan [huiseigenaar] gevraagd naar de ontwikkelingen met betrekking tot de verkoop van hun woningen.

Verkoop

De woning van [huiseigenaar] is in 2015 verkocht en op 30 november 2015 aan de koper overgedragen. [huiseigenaar] heeft in verband daarmee van x-bank een brief ontvangen over de bankspaarrekening.

Bij e-mail van 4 januari 2016 heeft [medewerkster van adviseur] aan [huiseigenaar] onder meer meegedeeld:
Het is inmiddels weer enige tijd geleden dat wij contact hebben gehad. Graag verneem ik of er al verkoopontwikkelingen zijn.

Reactie

[huiseigenaar] heeft op dezelfde dag bij e-mail geantwoord:

Ik wilde net deze week contact gaan opnemen omdat per 1 december mijn huis in de [adres 2] verkocht is.

Eveneens op die dag heeft [huiseigenaar] een door x-bank toegezonden formulier over de bankspaarrekening ondertekend en aan x-bank toegezonden. Dit formulier luidt onder meer:
...
[huiseigenaar] heeft aangekruist dat de rekening moest worden beëindigd en het tegoed naar haar privérekening moest worden overgemaakt.

Kennis aan zijde consument

In het licht van hun wens om de bankspaarrekeningen fiscaal geruisloos voort te zetten en op grond van de onder 5.7 weergegeven informatie, heeft het voor [huiseigenaar] als gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consumenten duidelijk moeten zijn dat de bankspaarleningdelen samenhingen met het fiscaal geruisloos voortzetten van de bankspaarrekeningen. Evenzeer moest voor hen duidelijk zijn dat zij bij het voortzetten van de bankspaarrekeningen niet over het tegoed op de bankspaarrekening van [huiseigenaar] konden beschikken, maar dat dit tegoed moest worden ingebracht in de nieuwe bankspaarrekening van [huiseigenaar] , ook als zij niet precies zouden hebben geweten hoe dit in zijn werk zou gaan. [adviseur] heeft daarop ook redelijkerwijs mogen vertrouwen. Het is in dit opzicht niet relevant of de informatie afkomstig was van [adviseur] zelf of van [de naamloze vennootschap] . [adviseur] wist bovendien welke informatie [de naamloze vennootschap] aan [huiseigenaar] had verstrekt.

Adviseur niet geinformeerd

Ten tijde van de overdracht van haar oude woning heeft [huiseigenaar] van x-bank het verzoek ontvangen om mee te delen wat zij wenste te doen met het tegoed op de bankspaarrekening. Zonder overleg met [adviseur] heeft [huiseigenaar] aan x-bank meegedeeld dat het tegoed naar haar privérekening moest worden overgemaakt en niet naar een andere financiële instelling.

Aangewend voor verbouwing

Aan [medewerkster van adviseur] heeft [huiseigenaar] vervolgens op 13 januari 2016 laten weten dat zij het tegoed naar haar privérekening had laten uitkeren, 'gezien we het geld straks ook nodig hebben voor verbouwing thuis' (zie 3.12). Uit deze mededeling heeft [adviseur] redelijkerwijs mogen opmaken dat [huiseigenaar] hadden besloten om het tegoed op de bankspaarrekening niet in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening, maar te besteden aan een verbouwing. Het valt en viel voor [adviseur] immers niet in te zien hoe [huiseigenaar] in redelijkheid konden menen dat zij de bankspaarrekening - en daarmee de bankspaarhypotheek - nog fiscaal geruisloos konden voortzetten, als zij het tegoed niet inbrachten in de nieuwe bankspaarrekening en dus niet aanwendden ten behoeve van de hypotheek, maar met het tegoed een verbouwing gingen financieren.

Afwijzing

Uit het voorgaande volgt dat onvoldoende is aangevoerd om te oordelen dat het niet-voortzetten van de bankspaarrekening en dus van de bankspaarhypotheek een gevolg is van een onjuist of onvolledig advies of een andere tekortkoming van [adviseur] . Het is een gevolg van een keuze van [huiseigenaar] om het tegoed op de bankspaarrekening niet meer in te brengen in de nieuwe bankspaarrekening en hypotheek, maar te bestemmen voor een ander doel. Het nadeel dat [huiseigenaar] stellen te lijden, is dus niet toe te rekenen aan een fout van [adviseur] . Dit brengt mee dat hun vordering niet toewijsbaar is.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Uw mening

 
Edwin Zijdenbos
5 okt 2020
Verzekeringnemer dient hier inderdaad progressief af te rekenen over rentebestanddeel. Rechtspraak ging over (onterechte) klacht richting adviseur.
Wellicht aardig om te lezen: http://www.fintool.nl/27522/whitepaper-afkoop-kew-verbouwingen-wat.htm
 
Chantal Muller-Reerink
5 okt 2020
Goedemorgen,
In deze casus wordt aangegeven dat het opgebouwde vermogen gebruikt gaat worden voor verbouwing. Hoeft de klant dan niet fiscaal af te rekenen? Want het geld wordt feitelijk niet gebruikt ter aflossing van de eigenwoningschuld.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 okt 2020

Laatst gewijzigd

5 okt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
???????KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.