Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 okt 2020 Nieuws

Opgemeten meters wijken af van brochure verkochte woning

In hoger beroep is in geschil of de verkopende makelaar aansprakelijk is voor het niet correcte – want in strijd met de Meetinstructie opgemeten - woonoppervlakte? De in de verkoopbrochure vermelde woonoppervlakte (165 m2) wijkt af van de nadien opgemeten 145 m2.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Lagere biedprijs

Indien, zoals kopers stellen, de vloeroppervlakte 145 m2 is, is voor de begroting van de omvang van de schade die kopers hebben geleden het uitgangspunt dat de situatie waarin zij verkeren wordt vergeleken met de (fictieve) situatie waarin zij zouden hebben verkeerd wanneer de gestelde onrechtmatige gedraging achterwege zou zijn gebleven, de situatie dus waarin verkopende makelaar  zich wel aan de Meetinstructie zou hebben gehouden en in de verkoopbrochure een woonoppervlakte van 145 m2 zou hebben vermeld.
Volgens kopers zouden zij in die situatie de woning niet hebben gekocht tegen een bedrag van € 370.000,-, maar zouden zij 145/165 x € 370.000,- = (afgerond) € 325.000,- voor de woning hebben willen betalen.

Bodemprijs

De verkopende makelaar heeft een schriftelijke verklaring overgelegd van de verkopers, inhoudende dat de verkoopprijs van € 370.000,- voor hen in 2012 het absolute minimum was en dat toentertijd gelijkwaardige woningen in de directe omgeving voor meer dan € 400.000,- in de verkoop stonden. kopers hebben de inhoud van deze verklaring niet gemotiveerd betwist.

Afwijzing

Uit het voorgaande volgt dat in de hypothetische situatie dat de verkopende makelaar een woonoppervlakte van 145 m2 zou hebben opgegeven kopers de woning niet voor minder dan € 370.000,- zouden hebben kunnen kopen. Dat betekent dat de grondslag voor de primaire vordering van kopers, dat zij de woning in de hypothetische situatie voor € 325.000,- (althans voor minder dan € 370.000,-) hadden kunnen kopen, onvoldoende onderbouwd is. De primaire vordering van kopers is dan ook niet toewijsbaar.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud woningen

Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Afwijking woonoppervlakte woning

Is een NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk jegens koper voor vermelding van de woonoppervlakte in een verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de voor NVM-makelaars verplichte ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’?

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 okt 2020

Laatst gewijzigd

6 okt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.