Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 okt 2020 Nieuws

Vervolg eerdere uitspraak 'Belang dossiervorming'

In de tussenuitspraak heeft de Commissie geoordeeld dat Tussenpersoon onvoldoende gegevens heeft overgelegd waaruit zij kan opmaken dat Tussenpersoon Consument voldoende heeft geïnformeerd over de alternatieve verzekeringsproducten en heeft gewezen op de van toepassing zijnde FBV-clausule op de gesloten verzekering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Op basis hiervan heeft de Commissie geconcludeerd dat Tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Vervolgens moest worden gekeken of Consument schade heeft geleden doordat Tussenpersoon zijn zorgplicht heeft geschonden. Consument had gesteld dat zijn schade € 79.500,00 bedroeg. Tussenpersoon stelde daartegenover dat de daadwerkelijke schade lager lag omdat Consument bij een Verzekering met een hoger verzekerd bedrag, de premie aanzienlijk hoger zou zijn geweest. De Commissie beschikte niet over voldoende gegevens om vast te stellen welke meerpremie Consument had moeten betalen en kon daardoor de hoogte van de schade niet berekenen.

Schade

Op basis van de gegevens uit het dossier stelt de Commissie vast dat Consument tot 1 augustus 2019 een uitkering van € 3.518,81 bruto per maand ontving. Sinds 1 augustus 2019 ontvangt Consument € 461,19 bruto per maand. De einddatum van de Verzekering is 1 oktober 2021. Dit betekent dat de schade van Consument bestaat uit het verschil tussen beide maandelijkse uitkeringen maal 26 maanden. Dit komt neer op een bedrag van € 79.498,12.

Meerpremie

Tussenpersoon heeft aangegeven dat de maandpremie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een hoger verzekerd bedrag € 355,46 bedraagt. Per jaar zou Consument een premie van € 4.265,52 betalen. Indien Consument hiervoor had gekozen dan zou de verzekering, en zijn betalingsverplichting, zijn gaan lopen per 12 juni 2014, de ingangsdatum van de huidige verzekering.

De meerpremie komt de Commissie niet onaannemelijk voor en deze meerpremie dient in mindering op het schadebedrag te worden gebracht.

De beslissing

De Commissie beslist dat Tussenpersoon een bedrag van € 70.288,44 aan Consument vergoedt, binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Belang dossiervorming

Consument verwijt zijn Tussenpersoon dat deze hem verkeerd heeft geadviseerd over zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering en hem bovendien niet heeft gewezen op de FBV clausule op het polisblad, waardoor Consument schade heeft.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 okt 2020

Laatst gewijzigd

12 okt 2020

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.