Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
13 okt 2020 Nieuws

BKR Schulden Monitor

Sinds eind 2015 is het aantal mensen met betalingsproblemen gedaald van bijna 800.000 naar bijna 700.000 eind 2019. Dit blijkt uit de Schulden Monitor, een nieuw statistisch rapport van Stichting BKR dat inzicht geeft in het financieel welzijn van Nederland.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Sinds 2017 is het aantal personen met betalingsproblemen stabiel te noemen. Eind 2019 had 4,75% van alle Nederlandse inwoners van 18 jaar en ouder ermee te maken. Opvallend is dat er significant meer mannen zijn met betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel van mannen blijft stijgen.

Dalende trend

Sinds 2017 wordt een aantal nieuwe kredietsoorten in het kredietstelsel van BKR geregistreerd, waaronder telefoonkredieten (circa 2,2 miljoen eind 2019) en private (auto)leaseovereenkomsten (ruim 175.000 eind 2019). Ook is de registratieondergrens voor kredieten omlaag gebracht van € 500 naar € 250. Als gevolg van deze stelselwijzigingen steeg het aantal geregistreerde consumptieve kredieten in de afgelopen jaren van 7,3 miljoen (eind 2015) naar 11,5 miljoen (eind 2019). Zonder deze wijzigingen is er een afname van het aantal lopende kredieten zichtbaar. Voornamelijk in de aflosvorm is een radicale verandering gaande. Tot en met 2016 werd er jaarlijks meer doorlopend dan aflopend krediet verstrekt. Sinds 2017 zien we dat dit omdraait en in 2019 wordt bij nieuwe kredietverlening ruim vijf keer meer aflopend dan doorlopend krediet verstrekt.

Sterke afname gemiddeld kredietbedrag

Het gemiddelde bedrag bij aflopende kredieten daalde van ruim € 22.000 eind 2015, naar ruim € 9.000 eind 2019. De registratie van telefoonkredieten draagt substantieel bij aan deze daling. Deze kredieten zijn namelijk meestal lager dan € 1.000. Ook het gemiddelde bedrag van doorlopende kredieten daalde in dezelfde periode sterk: van ruim € 4.500 naar nog geen € 3.000. Bij private autolease steeg het gemiddelde bedrag wel. Was dit eind 2016 nog € 8.500, eind 2019 is dit bedrag opgelopen tot € 10.500. Dit komt doordat mensen steeds duurdere auto’s zijn gaan leasen en de looptijd van private leaseovereenkomsten is toegenomen van gemiddeld 43 maanden eind 2016 naar 47 maanden eind 2019.

Mannen meer betalingsproblemen dan vrouwen

Opvallend is dat de verdeling man/vrouw bij kredieten nagenoeg gelijk is eind 2019, maar mannen bij betalingsproblemen zijn oververtegenwoordigd. Mannen hebben aanzienlijk meer betalingsproblemen dan vrouwen. En het aandeel mannen neemt nog steeds toe. Van de personen die in 2019 een betalingsprobleem hebben gekregen, is ruim 61% man.

Aflossingsregeling treffen gebeurt niet vaak

Het treffen van een aflossingsregeling bij een betalingsachterstand gebeurt niet vaak. Voor 7 procent van de 765.000 betalingsachterstanden heeft de kredietaanbieder eind 2019 een aflossingsregeling met de betreffende persoon gemeld in het kredietstelsel. Dit percentage is al jarenlang constant.

Definitie betalingsproblemen

Er is sprake van een betalingsprobleem als in het kredietstelsel door de aangesloten organisaties één of meerdere van de onderstaande situaties zijn gemeld door de kredietaanbieder:

  •     er is een achterstand ontstaan op een lopend krediet;
  •     er is een aflossingsregeling getroffen, nadat zich een situatie van een betalingsachterstand heeft voorgedaan;
  •     de betaling van het restant of de gehele vordering is opgeëist;
  •     er is een bedrag van € 250 of meer afgeboekt;
  •     de persoon heeft een schuldregeling (saneringskrediet of schuldbemiddeling).

 

Bron: BKR

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Betalingsproblemen op geregistreerde kredieten bij jongeren nemen toe

Ten opzichte van 2018 bleef het totaal aantal consumenten met een betalingsprobleem* op geregistreerde kredieten in 2019 nagenoeg gelijk. Hiervan is ruim 14% onder de 30 jaar. Het absolute aantal jongeren onder de 30 jaar met betalingsproblemen (98.890) is nog relatief laag, maar de betalingsproblemen onder jongeren tot 24 jaar zijn de afgelopen vijf jaar wel met bijna 70% gestegen. Dit blijkt uit de eerste cijfers van de Schulden Monitor van Stichting BKR, die in juli wordt gepubliceerd.

Monitor Wsnp 2019

Uit de monitor Wsnp 2019 blijkt weer dat de Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen) een goede manier is om problematische schulden op te lossen. 93% van de schuldsaneringen eindigde in 2019 positief. Dit betekent dat deze personen, na (in principe) drie jaar in de Wsnp, schuldenvrij hun leven kunnen voortzetten.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 okt 2020

Laatst gewijzigd

13 okt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2020. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.