Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
22 okt 2020 Nieuws

VEH: ‘Funderingslabel is nog in testfase’

Vanaf juli 2021 krijgen alle huizen bij verkoop een funderingslabel dat het risico op verzakkingen vaststelt. Een goede ontwikkeling, vindt Vereniging Eigen Huis, maar het label moet eerst goed worden getest.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Momenteel is al een voorlopig funderingslabel op te vragen op de website van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF). Vereniging Eigen Huis krijgt veel reacties van verontruste leden dat de informatie over hun woning bij het opvragen van het label niet klopt. Zij schrikken van de hoge funderingsherstelkosten die hierbij worden genoemd. Vereniging Eigen Huis is hierover in gesprek met het KCAF.

Indicatie in meest negatieve scenario

Op de website van het KCAF worden indicatieve bedragen genoemd voor funderingsherstel. Deze bedragen, die soms oplopen tot honderdduizenden euro’s, zijn schattingen als volledig herstel noodzakelijk zou zijn. Maar of de fundering gebreken vertoont en wat de herstelkosten zijn als dat het geval is, kan pas worden vastgesteld na onderzoek door een deskundige en een offerte van een aannemer. De op de website genoemde bedragen zijn dus slechts een indicatie in het meest negatieve scenario.

Funderingslabel A t/m E

Het funderingslabel komt tot stand door pandgegevens en informatie over ondergrond en grondwater te combineren. Het KCAF ontwikkelde hiervoor een model. Funderingslabel A staat voor het minste risico op verzakking, label E voor het meeste risico. Deze kwalificatie wordt opgenomen in het taxatierapport dat de koper van een woning laat maken.

Een huiseigenaar die zijn woning verkoopt, hoeft zelf geen funderingslabel aan te vragen, zoals dat bij een energielabel wel het geval is. Ook is de huiseigenaar niet verplicht om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren. Dat kan wel verstandig zijn als er indicaties zijn dat de fundering gebreken vertoont.

Volgens schattingen van het KCAF lopen ongeveer een miljoen woningen risico op funderingsschade. Die schade kan niet worden verhaald op het waterschap, de gemeente of de verzekeraar.

Alert op risico’s

Vereniging Eigen Huis is voorstander van zoveel mogelijk duidelijkheid over de kwaliteit en bouwtechnische staat van een woning die te koop wordt aangeboden. Ze vindt daarom de nieuwe informatie over funderingen een goede ontwikkeling. ‘Het vertelt de koper meer over een belangrijk onderdeel van het huis dat hij niet kan zien’, zegt John Kersemakers, bouwkundig specialist bij de vereniging. ‘Het funderingslabel maakt de huidige en nieuwe eigenaar duidelijk op welke risico’s zij alert moeten zijn.’

Label wordt onderdeel taxatierapport

Het funderingslabel maakt vanaf juli 2021 deel uit van een taxatierapport. De taxateur maakt voor zijn rapport gebruik van openbare bronnen, van informatie van de eigenaar (de verkoper) en natuurlijk van zijn eigen expertise. Hij wijst de koper in zijn rapport op de mogelijke financiële gevolgen van funderingsherstel.

Laat specialistisch onderzoek uitvoeren

Taxateurs kunnen alleen op basis van algemene informatie en hun eigen deskundigheid een risico-inschatting geven. Daarom adviseert Vereniging Eigen Huis om specialistisch onderzoek te laten uitvoeren voor de koop van een woning met een fundering op houten palen met een hoog risico. Kersemakers: ‘Zijn er twijfels over de kwaliteit, ontbreekt belangrijke informatie of weigert de eigenaar specialistisch onderzoek? Wees dan terughoudend, houd ruime reserves aan of zie van de koop af.’

 

Bron: VEH

Tip: Klik hier voor het voorlopige label

Zie ook FAQ

Bron: KCAF

Lees ook…

Rapport impact droogte op funderingen

In een publicatie van het Verbond van Verzekeraars wordt ingegaan op de toenemende droogte en gevolgen voor fundering, alsmede het praktisch niet verzekerbare opstalrisico.

Ontwikkelingen Funderingsproblematiek

Minister Knops informeerde de Tweede Kamer over het aantal woningen en aantal gemeenten met funderingsproblematiek.

Onderzoeksrapport `Gemeentelijke aanpak van schade aan houten paalfunderingen`

Uit een onderzoek door de DSP-groep blijkt dat het aantal panden dat tussen nu en vijftien jaar naar verwachting met funderingsproblemen te maken krijgt, ongeveer 35.000 bedraagt in de gemeenten met een actieve aanpak (nu of in het verleden).

Wat te doen aan funderingsproblemen

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden.

Financieel rijbewijs Funderingslening

Woningeigenaren die te maken krijgen met funderingsproblemen kunnen vanaf nu een lening afsluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel om urgent funderingsherstel te financieren. Bij woningen waar al sprake is van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt ook de funderingslening met NHG verstrekt.

Oprichting Stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Minister Plasterk informeerde de Tweede Kamer over de oprichting van de stichting Fonds Duurzaam Funderingsherstel en de benoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 okt 2020

Laatst gewijzigd

22 okt 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.