Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
21 dec 2020 Nieuws

Regeling eindtermen en toetstermen

In de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft is geregeld welke eindtermen en toetstermen er gelden voor de verschillende Wft-examens. Een eindterm is de omschrijving van gedrag dat het gewenste leerresultaat laat zien. Eindtermen zijn abstract geformuleerd. Een toetsterm is een concretisering van een eindterm, op basis waarvan getoetst kan worden of aan een eindterm wordt voldaan. Samen zijn de eind- en toetstermen de vakbekwaamheidseisen. Andersom geldt dus dat niet getoetst wordt wat niet in de eind- en toetstermen is opgenomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De geadviseerde wijzigingen betreffen met name tekstuele verduidelijkingen aan de hand van ervaring in de praktijk met een bepaalde toetsterm, redactionele en technische wijzigingen. Naar aanleiding van het advies wordt één toetsterm geïntroduceerd in Bijlage 8. Pensioenverzekeringen. Met deze toetsterm 2g.8 wordt aangegeven dat een kandidaat als adviseur Pensioen dient te weten dat hij moet nagaan of nieuwe wet- en regelgeving gevolgen heeft voor zijn klanten. Het gaat daarbij om ontwikkelingen waarvan vaststaat dat deze in de toekomst doorgevoerd zullen worden, bijvoorbeeld fiscale wetgeving voor een volgend kalenderjaar.

Tot slot is in bijlage 7, toetsterm 1a.2 een tekstuele wijziging aangebracht. Het betreft de verduidelijking dat de voorwaarden en normen van de maximale hypotheekverstrekking in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet moeten worden toegepast volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 dec 2020

Laatst gewijzigd

21 dec 2020

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.