Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
14 jan 2021 Nieuws

Bijstellingsregeling directe belastingen 2021

Rectificatie Bijstellingsregeling directe belastingen 2021
In een aantal publicaties worden de wetten/ cijfers per 1 januari 2021 vastgelegd. O.a. de belastingschijven en eigenwoningforfait.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Artikel 2.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de tarieftabel vervangen door:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.129

9,7%

€ 35.129

€ 68.507

€ 3.407

37,35%

€ 68.507

€ 15.873

49,50%

Zie ook artikel 2.10a

 

Eigenwoningforfait

Artikel 3.112 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid worden de bedragen en percentages in de tabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

meer dan

maar niet meer dan

op jaarbasis

€ 12.500

nihil

€ 12.500

€ 25.000

0,20% van deze waarde

€ 25.000

€ 50.000

0,30% van deze waarde

€ 50.000

€ 75.000

0,40% van deze waarde

€ 75.000

€ 1.110.000

0,55% van deze waarde

€ 1.110.000

 

€ 6.105 vermeerderd met 2,35% van de eigenwoningwaarde voor zover deze uitgaat boven € 1.110.000

2. In het vijfde lid wordt ‘1,00%’ vervangen door ‘0,90%’ en wordt ‘€ 1.090.000’ telkens vervangen door ‘€ 1.110.000’. Voorts wordt ‘€ 10.573’ vervangen door ‘€ 9.990’.

Artikel 5.2. Voordeel uit sparen en beleggen

In artikel 5.2, eerste lid, wordt ‘0,07%’ vervangen door ‘0,03%’ en wordt ‘5,28%’ vervangen door ‘5,69%’. Voorts worden de bedragen in de tabel zodanig vervangen dat die tabel komt te luiden:

Van het gedeelte van de grondslag dat meer bedraagt dan

maar niet meer dan

wordt toegerekend aan rendementsklasse I

en wordt toegerekend aan rendementsklasse II

€ 0

€ 73.962

67%

33%

€ 73.962

€ 1.021.661

21%

79%

€ 1.021.661

0%

100%

Schuldendrempel

In artikel 5.3, derde lid, onderdeel f, wordt ‘€ 3.100’ vervangen door ‘€ 3.200’. Voorts wordt ‘€ 6.200’ vervangen door ‘€ 6.400’.

Vrijgesteld vermogen box 3

Door toepassing van artikel X van de Wet aanpassing box 3 wordt de in artikel I, onderdeel S, opgenomen tabel vervangen door de in artikel I, onderdeel B, van de Wet aanpassing box 3 opgenomen tabel en wordt het in artikel I, onderdeel U, opgenomen bedrag vervangen door het in artikel I, onderdeel C, van de Wet aanpassing box 3 opgenomen bedrag van €50.000.

 

 

Bron: Rijksoverheid

 

11/1/2021 toevoeging rectificatie Rijksoverheid, echter er zijn nog een aantal cijfers onvolledig.

13/1/2021 toevoeging rectificatie Rijksoverheid: RECTIFICATIE Bijstellingsregeling accijns, belasting van personenauto’s en motorrijwielen, motorrijtuigenbelasting, belastingen op milieugrondslag en de Provinciewet 2021

14/1/2021 toevoeging rectificatie Rijksoverheid.

Uw mening

 
Nicole van de Wouw
4 jan 2021
Goedemorgen,
Op de website van belastingdienst staat toch echt een ander IB tarief 2e schijf, nl 37,1%.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/heffingskortingen_boxen_tarieven/boxen_en_tarieven/overzicht_tarieven_en_schijven/overzicht_tarieven_en_schijven.
Ook de tabel met Eigenwoningforfait klopt niet. WOZ waarde tussen € 75.000,- en € 1.110.000 wordt 0,5% in 2021. En bij hogere WOZ waarde is het EWF ook anders. Het lijkt erop dat de publicatie met verkeerde cijfers (uit 2020) is.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.