Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
15 jan 2021 Nieuws

Kamervragen over strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen

Minister Ollongren gaf antwoord op Kamervragen over het bericht 'Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen'.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het verschilt per gemeente hoe wordt omgegaan met handhaving op illegale permanente bewoning van recreatiewoningen.

Kwaliteits- en afwegingskader voor gemeenten

Gemeenten staan als lokale overheid dicht bij de burger en kunnen zodoende de menselijke maat betrekken in de afweging of en hoe er wordt gehandhaafd op permanente bewoning van recreatiewoningen. In deze afweging worden individuele situaties en eventuele uitzichten op vervolghuisvesting van bewoners meegewogen. Later dit jaar kom ik met een kwaliteits- en afwegingskader voor gemeenten. De beslissing om al dan niet te handhaven op permanente bewoning en de vormgeving van eventuele handhaving zijn complex. Op en rond recreatieparken spelen veel verschillende belangen, zoals ook duidelijk wordt in het artikel 'Hoogleraren: stop de strijd tegen permanente bewoning van vakantiehuizen’. Met het kwaliteits- en afwegingskader worden verschillende belangen die gemeenten mee dienen te nemen om tot een integrale afweging te komen inzichtelijk gemaakt. Zo kunnen gemeenten met behulp van dit kader een goed afgewogen, integraal besluit nemen aangaande permanente bewoning van recreatiewoningen en het al dan niet handhaven.

Dubbelbestemmingen

In hoeverre ondersteunt u de oproep in het artikel dat gemeenten veel meer gebruik zouden kunnen maken van dubbelbestemmingen, om zo wonen en recreatie mogelijk te maken?

Antwoord op vraag 4:
Het is aan gemeenten om een afweging te maken om te kiezen voor een eventuele dubbelbestemming van een recreatiepark. Per park zal deze belangenafweging verschillen.
Wanneer gemeenten over willen gaan tot transformatie naar de bestemming wonen van (een gedeelte) van een park, kunnen zij expertise inschakelen van het Aanjaag- en expertteam transformatie van recreatieparken, dat ik momenteel voorbereid.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Permanente bewoning van recreatiewoningen (internetconsultatie)

De voorliggende wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) betreft een aanpassing en actualisatie van de mogelijkheden die gemeenten hebben om permanente bewoning van recreatiewoningen toe te staan.

Beschikbaar aanbod recreatiewoningen slinkt

In 2019 zijn er weer veel recreatiewoningen in Nederland verkocht. Na het recordjaar 2018 zijn er in 2019 weliswaar 5,6% minder recreatiewoningen van eigenaar gewisseld, maar met ruim 4.300 verkochte woningen ligt dit aantal nog steeds op een zeer hoog niveau. Dit blijkt uit het rapport dat de NVM heeft gepubliceerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 jan 2021

Laatst gewijzigd

15 jan 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.