Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 jan 2021 Nieuws

Tweede nota van wijziging Wet betaald ouderschapsverlof

Wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het onbetaald ouderschapsverlof in de Wet arbeid en zorg komt toe aan werknemers met eigen kinderen, kinderen die zijn erkend, geadopteerde kinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. In het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof was hier nog onvoldoende rekening mee gehouden.

Met deze tweede nota van wijziging worden de bepalingen die waren geformuleerd voor werknemers ten aanzien van geadopteerde kinderen meer algemeen geformuleerd waardoor ze ook gaan gelden voor werknemers met andere kinderen mits het kind blijkens de basisregistratie personen op hetzelfde adres woont als de werknemer en de werknemer duurzaam de verzorging en de opvoeding van dat kind als zijn eigen kind op zich heeft genomen.

Daarbij is ten aanzien van meer dan één kind op hetzelfde tijdstip dezelfde systematiek gevolgd als reeds is opgenomen in artikel 6:1, tweede lid. In onderdeel B, onder 3, is opgenomen dat de werknemer bij de aanvraag voor de uitkering van het betaald ouderschapsverlof moet verklaren wanneer hij duurzaam de opvoeding van het kind, dat niet zijn biologisch kind is, als zijn eigen kind op zich heeft genomen en met ingang van welke datum hij het ouderschapsverlof en de uitkering wil laten ingaan. De documenten waaruit e.e.a. blijkt moeten bij de aanvraag worden gevoegd.

Met onderdeel B, onder 2, is de verjaringstermijn van een aanvraag voor een uitkering in verband met ouderschapsverlof verlengd tot 1 jaar en 3 maanden voorafgaand aan de datum van de aanvraag. Dat betekent dat als de aanvraag nog binnen de gestelde termijn is ingediend dat de uitkering wordt toegekend over de volledige periode waarin recht bestaat op uitkering. Hiermee worden situaties voorkomen waarin wel wordt voldaan aan de aanvraagtermijn, maar vanwege verjaring alsnog niet de volledige uitkering kan worden toegekend.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof

Minister W. Koolmees heeft een wijziging van de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers en tot intrekking van Richtlijn Wet betaald ouderschapsverlof ingediend bij de Tweede Kamer.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

15 jan 2021

Laatst gewijzigd

19 jan 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.