Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 jan 2021 Nieuws

Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Het kabinet heeft op 5 juni 2019 een akkoord bereikt met sociale partners over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Naast afspraken over herziening van de tweede pijler pensioenen en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, bevat het pensioenakkoord afspraken over duurzame inzetbaarheid, die eraan moeten bijdragen dat mensen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; ook degenen die zwaar werk verrichten. Kabinet en sociale partners zijn hiertoe een pakket maatregelen overeengekomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een van de maatregelen betreft de Tijdelijke maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (hierna: MDIEU). Deze subsidieregeling omvat het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden. Sociale partners in sectoren kunnen in een samenwerkingsverband subsidieaanvragen indienen met als doel: het duurzaam inzetbaar houden van werkenden en het faciliteren van langer doorwerken, het wegnemen van knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrijgesteld zijn van RVU-heffing en het introduceren van faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de effecten op inkomen en pensioenuitkering bij het gebruik maken van diverse regelingen. De MDIEU loopt van 2021 tot en met 2025 en voor deze regeling is in totaal € 964 miljoen beschikbaar.

RVU

In dezelfde periode van 2021 tot en met 2025 kunnen werkgevers gebruik maken van een tijdelijke fiscale drempelvrijstelling voor Regelingen voor Vervroegde Uittreding (RVU’s). De uitkeringen uit deze regelingen zijn vrijgesteld van pseudo-eindheffing (RVU-heffing) van 52% voor zover ze niet uitkomen boven de drempelvrijstelling, die gebaseerd is op de netto-AOW en niet meer dan drie jaren voor AOW-leeftijd worden uitgekeerd. Een werknemer, die van de werkgever een RVU onder deze voorwaarden krijgt aangeboden, kan daarmee tot drie jaar eerder een met de AOW vergelijkbare situatie bereiken.

Werkgevers kunnen met hun werknemers afspraken op maat maken over eerder uittreden. Sociale partners in sectoren kunnen ook afspraken maken voor specifieke groepen werknemers waarvan zij menen dat de zwaarte van het werk, in combinatie met de verhoging van de AOW-leeftijd van de afgelopen jaren, het moeilijk maakt om door te werken tot pensioen.

Aanvraagtijdvakken

Er zijn twee typen aanvragen in de MDIEU, die voor sectoranalyses en voor activiteitenplannen, met verschillende bijbehorende aanvraagtijdvakken. In februari 2021 wordt een aanvraagtijdvak opengesteld voor subsidieaanvragen voor sectoranalyses. In het najaar van 2021 volgt een tweede tijdvak voor sectoranalyses. En er wordt in de periode 2021 t/m 2025 in totaal vier keer een aanvraagtijdvak opengesteld voor een subsidie voor activiteitenplannen van sectorale samenwerkingsverbanden. Het eerste aanvraagtijdvak opent 1 juni 2021 en begin 2022 wordt een tweede aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opengesteld. In de jaren 2023 en 2024 wordt een derde en vierde aanvraagtijdvak opengesteld, voor aanvragen voor een activiteitenplan. Tevens is in de regeling opgenomen dat in 2023 een tijdvak specifiek voor ondernemingen zal worden opengesteld, tenzij uit een tussentijdse evaluatie blijkt dat het bereik van de regeling voldoende is (zie ook 3.2).


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Regeling ‘Bedrag ineens’ jaar later ingevoerd

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 12 januari met minister Koolmees over het wetsvoorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en verlofsparen. Aan het einde van het debat werd het wetsvoorstel zonder stemming aanvaard.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 jan 2021

Laatst gewijzigd

21 jan 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.