Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 jan 2021 Nieuws

Ontwerp-besluit tot wijziging van het Kentekenreglement

Het besluit houdt verband met de Wet van 3 juni 2020 tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslagrecht en executierecht.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De onderhavige wijziging ziet op de invoering van een administratief beslag op motorrijtuigen en aanhangwagens (tezamen: voertuigen) en de registratie ervan, waardoor de procedure van het beslag en executie (kosten)efficiënter wordt. Het administratief beslag dient onverwijld in het kentekenregister te worden ingeschreven, zodat de tenaamstelling wordt geblokkeerd. Daardoor kan het voertuig niet op naam van een derde worden gesteld.

Inbeslagneming voertuig

Voorheen moest een voertuig op enigerlei wijze worden gezien door een deurwaarder om het beslag te kunnen leggen. Dat kostte tijd en geld, terwijl de kenmerken van voertuigen en de naam van de kentekenhouder eenvoudig zijn vast te stellen door inzage in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Daarom introduceert de Wet herziening beslag- en executierecht het administratief beslag. Administratief beslag wil zeggen dat de deurwaarder het voertuig niet daadwerkelijk hoeft te zien om een beslag te kunnen leggen door het opmaken van een proces-verbaal, maar zich voor het leggen van het beslag kan baseren op het kentekenregister. Deze regeling draagt bij aan een zo effectief en efficiënt mogelijke regeling voor beslaglegging.

Onwetende koper

Het kan zijn dat het administratief beslag bij het sluiten van de koopovereenkomst bij de kopende partij niet bekend is. Het is dan niet de bedoeling dat een desbetreffend voertuig kan worden overgedragen aan en op naam gesteld kan worden van een nieuwe eigenaar of houder. Overigens zou de beslagene door de overdracht ook een strafbaar feit plegen op grond van artikel 198 Wetboek van Strafrecht, omdat er dan sprake is van onttrekking van een goed aan het beslag.

Einde beslag

De beëindiging van het beslag kan plaatsvinden van rechtswege (verval van het beslag), na de executieveiling of eerder als het beslag wordt opgeheven, bijvoorbeeld omdat de vordering is voldaan of door een uitspraak van een rechter.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Beleid inzake controle informatieverstrekkingen uit het kentekenregister

Het kentekenregister kent gevoelige en niet-gevoelige gegevens. Niet-gevoelige gegevens zijn voor een ieder te raadplegen, onder andere op www.rdw.nl en via open data. Gevoelige gegevens zijn geclassificeerd in persoonsgegevens, fraudegevoelige gegevens en concurrentiegevoelige gegevens, zoals vastgelegd in de Beleidsregel gevoelige gegevens kentekenregister. Gevoelige gegevens worden slechts aan bepaalde ontvangers voor een bepaalde doelbinding verstrekt. Deze ontvangers dienen zorgvuldig met gevoelige gegevens om te gaan. De RDW houdt hier toezicht op. Hoe en waarom de RDW toezicht houdt op de informatieverstrekking, is vastgelegd in dit document.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

25 jan 2021

Laatst gewijzigd

25 jan 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.