Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
10 feb 2021 Nieuws

Tegemoetkoming schade door corona-rellen

In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling bedrijvenschade corona-rellen. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Uitgangspunt voor de regeling is ook dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers door de regeling niet verstoord mag worden. Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar.

Niet vergoede schade

Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de regeling.
Rekening houdend met deze uitgangspunten zal de regeling ten goede komen aan;

 • ondernemers die verzekerd zijn, maar onvoldoende dekking hebben en daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed krijgen,
 • ondernemers die verzekerd zijn, maar eigen risico hebben op hun polis en
 • ondernemers die niet verzekerd zijn voor de opgelopen schade.

Loket Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemers kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland (RVO) voor vragen over de regeling. Het loket is bereikbaar vanaf 9 februari 13:00 via www.rvo.nl en telefonisch via 088-0422500.

Voorwaarden voor uitkering uit de regeling

De regeling zal gericht zijn op de schade die ondernemers hebben opgelopen als gevolg van de corona-rellen. Bij het invullen van de regeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de marktconforme uitgangspunten van verzekeringsmogelijkheden terzake. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende toekenningscriteria.

 • De regeling voorziet in vergoeding van de dagwaarde en herstelkosten. Dit sluit aan bij de gangbare basisuitkeringen in de verzekeringsmarkt.
 • Materiële schade wordt vergoed. Gevolgschade zoals omzetverlies valt niet onder de regeling.
 • Immateriële schade valt niet onder de regeling. Voor emotionele hulp en bijstand kunnen mensen terecht bij Slachtofferhulp Nederland.
 • De schade is geleden in de periode 23 januari tot en met 28 januari 2021, de periode waarin zich de grootschalige rellen hebben voorgedaan.

Regres

Daarnaast kunnen verzekeraars via subrogatie in de rechten van het slachtoffer treden waarbij zij in een civiele procedure los van het strafproces de schade kunnen verhalen op de daders. Ten behoeve van dit proces kunnen verzekeraars daartoe gegevens van daders krijgen van het Openbaar Ministerie. Of die gegevens verstrekt worden wordt per zaak bekeken.

Cessie

Tenslotte kan voor wat betreft het verhalen van de op grond van deze regeling uit te betalen bedragen worden gedacht aan de civielrechtelijke rechtsfiguur van cessie. Momenteel wordt verkend hoe een dergelijke cessie vorm kan worden gegeven.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.